Bank

Lojaliteten er i høysetet her til lands.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

66 prosent av befolkningen blir hos sin hovedbankforbindelse i mer enn ti år, og denne trenden har faktisk vært svakt økende de siste tre årene.

I tillegg er det 43 prosent som "bare" har én bankforbindelse. I 2004 var dette tallet 34 prosent, og i 2005 var det 36 prosent. Flere og flere velger altså å satse alt på en hest...

Lojal

Ikke nok med at man bare har én bank. Men kundene er også svært lojale i forhold til bankbytte: Bare fem prosent av de spurte har kuttet ut den gamle banken til fordel for en ny bank i løpet av de siste 12 månedene.

Bekreftelsen på lojaliteten fortsetter: Hele 38 prosent med i et kundeprogram, mot 28 prosent i 2004 og 36 prosent i 2005. Bankene har altså klart å verve mange nye medlemmer de siste årene. Eller kanskje vilkårene utenfor de vanlige kundeprogrammene er så dårlige, at det er liten vits i ikke å motsette seg totalkundekonseptene?

Avslutningsvis var det interessant å se at 56 prosent av de spurte sa at de var svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med hovedbanken samlet sett. Når det gjaldt tilfredshetsnivået med kunderådgiveren, var hele 66 prosent svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd. Mange er altså veldig fornøyd med bankrådgiveren sin, selv om banken samlet sett kunne gjøre det bedre.

Les også:
Tusen kroner billigere å bytte boliglån.
Mysteriet DnBNOR.

Kilde: TNS Gallup og FNH.