Ingen endringer av bankenes IT-systemer i fem måneder rundt årtusenskiftet.
Ingen endringer av bankenes IT-systemer i fem måneder rundt årtusenskiftet.Vis mer

Bank og forsikring nektes datautvikling

Kredittilsynet har forbudt kredittinstitusjonene å endre og utvikle sine datasystemer fra 1. oktober i år til 1. mars neste år.

Datasystemene internt og ut mot deg som kunde blir mer og mer viktige for finansinstitusjonene. Og utviklingen blant annet på Internett går så raskt at systemene må forbedres kontinuerlig. Men fra og med 1. oktober i år til og med siste februar neste år, har Kredittilsynet med hjemmel i en forskrift om bruk av informasjonsteknologi, lagt ned forbud mot at de får endre systemene. Dette gjelder forretningsbanker, sparebanker, livsforsikringsselskap, skadeforsikringsselskap, finansieringsselskaper, kredittforetak og tilsvarende datasentraler. Grunnen til denne restriksjonen fra Kredittilsynet, er at man skal sikre at systemene tåler overgangen til år 2000.

Frystiden

Kredittilsynet fastslår i en melding fra august i år at de stor aktørene ser ut til å ha gjort hva som er nødvendig og forventet for å sikre datasystemene mot feil som skyldes årtusenskiftet.

Allerede innen den 30. juni i år skulle alle bestående IT-systemer være testet og eventuelle endringer utført og akseptert. Installasjoner av systemer som er testet og akseptert kan skje til og med den 30. september. Også nye systemer som ikke erstatter tidligere løsninger kan tas i bruk innen denne datoen dersom de er testet og godkjent av den som eier systemene. Men fra 1. oktober kan ikke nye systemer legges inn eller tas i bruk. I frystidsrommet på fem måneder kan institusjonene kun utføre nødvendig feilretting og offentlig pålagte endringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alt fra minibanker til telebank og nettbank

Det betyr at banken din ikke kan starte opp med nye og bedre nettbankløsninger dersom de ikke gjør det innen de få dagene som gjenstår før frystiden starter.

- Det er kun et fåtall banker som får innført våre nye nettbankløsninger før frysperioden starter, forteller sjefskonsulent i Fellesdata, Martin Kverne til DinSide.

De bankene som ikke rekker å gjøre endringer nå, må altså vente helt til mars neste år før endringene kan iverksettes. Og du som kunde må med andre ord vente på for eksempel bedre nettbankløsninger til nærmere påske. (Se mer om nye nettbankløsninger 5317 TARGET="_top">her.)

Frysperioden omfatter systemer som bankene har både i tilknytning til minibanker, telebank, nettbank, børs og valuta. Også i forsikringsselskapenes datasystemer er det nedlagt endringsforbud.