Bank 1

Du må ha is i magen for å takle et boliglån i Yen.

Ønsker du valutalån i Bank 1, må du som minimum oppta et lån på 1 million kroner. Dessuten må du være helkunde, hvilket betyr at du som minimum må ha en lønnskonto i banken.

- Valutalån er ikke noe vi går sterkt ut og markedsfører. Men tar kunden selv initiativ, vil han kunne få tilbud om dette, sier avdelingssjef i Oslokontorets valuta- og kapitalmarkedsavdelingen, Knut Rydning.

Ifølge Rydning er det noen kunder som har tjent bra med penger på valutalån i Yen.

- Veldig mye avhenger at riktig timing. Du må ha is i magen hvis du skal gjøre dette, sier avdelingssjefen.

Opptar du lån i japanske Yen, vil du oppnå en rente på mellom 1,5 og 2 prosent.

Banken krever at kunden stiller med noe større sikkerhet, enn hvis han hadde opprettet et vanlig lån i norske kroner.