Bading og båtliv

Det klare utgangspunktet er at det er fri ferdsel på sjøen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ferdsel er tillatt så langt inn som sjøen dekker stranden, også i området mellom marbakken (dvs. der det blir brådypt) og stranden, hvor sjøbunnen er undergitt eiendomsrett.

Grensen for eiendomsretten til sjøgrunnen går vanligvis ved marbakken der denne kan påvises, og ellers ved 2 meters dyp.

Andre lover kan likevel begrense hva du kan gjøre på sjøen, det er for eksempel begrenset fart ved passering av badende og forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder.

Husk også at det er forbudt å bruke vannscooter. Grunnen er støyplagen, og risikoen for ulykker i nærheten av badestrender.

Også til sjøs er ferdselsretten begrenset av at du plikter å opptre hensynsfullt og varsomt, for ikke å volde skade eller ulempe for andre.

Hvor kan du ankre?

Beklager, heller ikke ved ferdsel på sjøen er det tillatt å legge til utilbørlig nær bebyggelse. Men dette gjelder for opphold innenfor marbakken (dvs. det området der det blir brådypt, og som er underlagt privat eiendomsrett)

Resultatet er at du ved overnatting i båt ikke bør legge til nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. I skjærgårdsparker og andre områder som er særskilt tilrettelagt for friluftsliv vil det ofte være anlagt båtplasser slik at kravet om avstand ikke vil gjelde.

Hvor kan du gå i land?

Uansett hvor deilig det er på sjøen, av og til må du gå i land. Og da blir spørsmålet: Kan du legge til med båt på andres eiendom?

Ja, i utgangspunktet kan du det. For kortere tid er det fri adgang til å dra i land båt på strandstrekning i utmark, samt å nytte fortøyningsinnretninger som ringer, bolter. Men også her er det et vilkår at dette ikke er til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Retten til å dra i land båt omfatter også rett til fortøyning til trær, bergrabber, steiner eller liknende som måtte være egnet, og som naturlig finnes på stedet. Innretninger som er anlagt i fjellet for fortøyning, som ringer, bolter og liknende finnes mange steder, til dels fra gammelt av. Kortvarig bruk av slike er også tillatt, da det skal mye til for å at bruken anses til utilbørlig fortrengsel.

Det antas også å være adgang til for kortere tid å feste midlertidige fortøyningsbolter i grunnen, dersom disse fjernes etter bruk.

Fortøyningsinnretninger kan imidlertid ikke brukes dersom eieren eller brukeren har forbudt det. Det er heller ikke tillatt å legge til ved kai, eller brygge uten samtykke fra eieren eller brukeren.

Hvor lenge kan du legge til?

Retten til å landsette båten gjelder under ferdsel og for kortere tid. Du kan altså ikke legge båten i opplag på fremmed grunn.

Badenymfe?

Også det å bade inngår i allemannsretten. Og her er reglene greie: Alle har rett til å bade i sjøen fra strand i utmark eller fra båt, men det er krav om at det skal foregå i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og ikke være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Hvorvidt bading er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe må også her vurderes konkret, der hensynet til grunneierens og badegjestenes interesser er avgjørende.

Merk: Kravet om utilbørlighet er strengt; at badingen oppfattes som irriterende er ikke nok.

Kan grunneieren jage deg bort?

Så lenge du opptrer hensynsfullt og med tilbørlig aktsomhet er du på trygg grunn. Trikset er altså å ikke volde skade eller ulempe for grunneier og andre besøkende.

Aktsomhetsbestemmelsen i friluftsloven suppleres også av bestemmelser i andre lover. Et godt eksempel er forurensningsloven som setter forbud mot forsøpling.

Grunnens eier har i en viss utstrekning rett til å håndheve bestemmelsen om ferdselskultur. Grunneier kan vise bort de som opptrer hensynsløst, eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen for skade eller ulempe.

Bortvisningsretten gir selvsagt ikke adgang til bruk av fysisk makt.
Når det gjelder grunneierens rett til bortvisning er den imidlertid mye mer begrenset hvis du bare skal bade. Grunnen er at grunneiers eiendomsrett er langt mer begrenset ved sjøen.