Babyprat ut fra interesse

Hvis "kake" eller "katt" var det første ordet du sa, er det ikke tilfeldig. Babyer lærer sitt første ord ut fra interesser.

Det første ordet er noe helt spesielt, og sannsynligheten er stor for at du vet hva som var ditt første ord. Nå viser amerikansk forskning at det ikke er helt tilfeldig hva du velger å si aller først.

Forskningen fra Temple University i Philadelphia viser også at små og store barn lærer seg ord på ulike måter.

Snakk om barnets interesser
Hittil har det vært lite kunnskap om hvordan barn utvikler språket.

Mens små babyer lærer seg nye ord basert på hvor interesserte de er i objektet, lærer større barn seg ord som andre personer snakker til dem om.

Dette betyr at foreldre bør snakke mer om det babyen interesserer seg for enn det de selv synes er interessant.

Forskerne prøvde å lære nye ord til babyer. Ordene var basert på "interessante" eller "kjedelige" objekter. De interessante objektene hadde sterke farger og lagde lyd eller rørte på seg. Disse objektene fanget straks babyenes oppmerksomhet. De kjedelige objektene var triste og lite spennende.

Ulike læremåter
De minste babyene lærte seg lettest ordene for de interessante objektene, og brydde seg lite om hva foreldrene sa.

Resultatet viser at de ti måneder gamle barna kan lære nye ord ved å se på de synlige trekkene til objektet fremfor ordene kommer fra en som prater. Dette er i direket kontrast til eldre barns læremåte. 12-, 18- og 24 måneder gamle barn lærer og husker objekter etter navn.

Studien er pubblisert i tidsskriftet Child Development.

Tidligere studier har vist at babyer også kan forstå tall.

 

Mozon, 14.4.2006