B2C mister konsesjonen

B2Cs om lag 3.000 kunder må nå finne seg en ny kraftleverandør. Selskapet får nemlig ikke fornyet konsesjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og kan dermed ikke selge strøm etter 1. april.

Uryddig

Selskapet, som har levert strøm til spotpris, har gjentatte ganger levert strøm til kunder uten gyldig kontrakt, meldt leverandørskifte uten samtykke fra kundene og krevd urettmessig forskuddsbetaling. I tillegg har B2C Energy brutt en rekke bestemmelser i markedsføringsloven, melder Forbrukerrådet.

For en tid siden fjernet Konkurransetilsynet B2C Energy fra sin kraftprisoversikt. Ifølge Forbrukerrådet vurderer Konkurransetilsynet også å ilegge B2C Energy et overtredelsesgebyr på 60.000 kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med innrapportering kraftprisoversikten.

Underdirektør Olav Nyhus i Forbrukerrådet er fornøyd.
Underdirektør Olav Nyhus i Forbrukerrådet er fornøyd. Vis mer


Fornøyd

- B2C Energy har vist liten, eller ingen vilje til å innrette seg etter gjeldende regler og vedtak. Vi er derfor svært godt fornøyd med at tilsynsmyndighetene NVE og Forbrukerombudet nå tar de nødvendige grep for å fjerne denne aktøren fra markedet, sier underdirektør Olav Nyhus i Forbrukerrådet.

Hva nå for B2C-kunder?

Forbrukerrådet har følgende råd til kunder av B2C Energy:

1. Strømmen blir ikke borte. De som ikke rekker å skaffe seg en avtale med en annen kraftleverandør innen 1. april, vil bli overført på såkalt leveringspliktig kraft hos nettselskapet sitt. Denne strømmen er oftest dyrere enn ordinær strøm, slik at man bør inngå en ny kraftavtale med en annen kraftleverandør så snart som mulig.

2. Ikke betal krav om forskuddsbetaling eller andre krav du er usikker på. Et eventuelt rentekrav vil være lite i forhold til den risikoen som ligger i å betale for mye.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er du tidligere kunde av selskapet, som ikke har mottatt sluttavregning, eller har penger til gode, så bør du sende krav til firmaet og be om betaling. Send også kopi av brevet til NVE, og eventuelt til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

- Det er dessverre grunn til å frykte at slike krav ikke uten videre blir betalt. Ut i fra de erfaringer vi har med dette selskapet, må det settes makt bak kravene. Dessverre er risikoen trolig stor for at firmaet vil opphøre å eksistere, sier Olav Nyhus.

Bytte av strømleverandør

Tradisjonelt er prisene på leveringspliktig kraft hos nettselskapene svært kostbar. B2C-kunder bør derfor bytte leverandør snarest mulig.

Det er forskriftsfestet at bytte av leverandør skal kunne skje i løpet av 14 dager.

Sett i gang leverandørskiftet med én gang med vår strømkalkulator!