Avslørte farlige piller

Norske forskere har spilt en sentral rolle i å få advarsler på farlige smertestillende tabletter. Nå er flere av pillene trukket fra markedet.

For et år siden oppdaget helsemyndigheter og produsenter at den smertestillende tabletten Vioxx kunne føre til dødelig blodpropp. Pillene ble straks tatt ut av salg og flere liknende preparater ble utstyrt med tydelige advarsler.

Samtidig undersøkte en gruppe norske forskere effekten av slike medikamenter i Norge. Og deres konklusjoner var tydelige. Bruk av NSAIDs over lang tid kan doble risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Denne undersøkelsen var en av årsakene til at den amerikanske legemiddelkontrollen (FDA) bestemte seg for å utstyre alle slike medisiner med tydelige advarsler mot farlige bivirkninger.

Lavere kreftrisiko
Forskerne fra Radiumhospitalet i Oslo var egentlig på jakt etter en sammenheng mellom bruk av NSAIDs og kreft i munnhulen. Deres undersøkelser viste at risikoen for kreft sank betraktelig med disse medisinene. Men den totale dødeligheten så allikevel ut til å være stabil. Hvorfor det?

Årsaken fant forskerne blant dem som hadde brukt NSAIDs over lang tid, det vil si over fem år. Denne gruppen hadde en dobling av risiko for død av hjerte- og karhendelser. Frem til da var det kjent at de nye Cox-2-hemmerne kunne føre til kardiovaskulære bivirkninger. Men det var få som seriøst hadde tenkt tanken om at også tradisjonelle NSAIDs kunne være forbundet med lignende bivirkninger.

Forskerne presenterte straks sine funn for den amerikanske legemiddelkontrollen, som like etter innførte tydelige advarsler på pillene av denne typen. Undersøkelsen publiseres nå i det anerkjente fagmagasinet The Lancet.

Hjerteinfarkt og slag
Legemidler av typen NSAIDs inkluderer piller som aspirin og ibuprofen og virker smertestillende mot mange forskjellige plager. Etter at Vioxx ble trukket fra markedet i 2004 har også merket Bextra blitt fjernet fra hyllene på grunn av farlige bivirkninger.

De første signalene om at noe kunne være galt med VIOXX dukket opp i 1999. Da startet både amerikanske og europeiske helsemyndigheter undersøkelser av effektene ved VIOXX og liknende produkter over tid.

I årene som fulgte har flere rapporter vist at medikamentet kan gi økt risiko for hjerteinfarkt og slag ved bruk over 18 måneder.

EUs kommisjon for medisiner konkluderte allikevel med at gevinsten av medikamentene kunne være større enn risikoen. Men de anmodet om at pillene burde merkes bedre, slik at brukerne selv kunne vurdere risikoen opp mot gevinsten ved bruk av medikamentet.

De tvetydige konklusjonene om sikkerheten til VIOXX førte til at Merck frivillig trakk medikamentet tilbake fra salg i september 2004.

- Vi tror at det hadde vært mulig å fortsette salget av VIOXX med en merking som innebefatter denne nye kunnskapen om risikoen.

- Men sett i forhold til tilbudet av alternative medikamenter og de usikre konklusjonene av undersøkelsene, bestemte vi oss for at det mest ansvarlige valget var å trekke medisinene frivillig tilbake fra markedet, sier styreformann i Merck, Raymond Gilmartin til BBC News.

LES HELE SAKEN HER: FJERNER LIVSFARLIGE SMERTESTILLENDE

 

Mozon.no, 17.10.2005