Illustrasjonsbilde: Windy Boats
Illustrasjonsbilde: Windy BoatsVis mer

Avslører sleipe skattetriks

Kontroller gjennomført av Skatteetaten avslører at mange firmaeiere plasserer private kostnader i aksjeselskapets regnskap.

- I de seks største sakene det siste året har vi til sammen avdekket uoppgitt inntekt på 110 millioner og uoppgitt formue på 106 millioner kroner, sier seksjonssjef Karin Busk i Skatteetaten, region Skatt øst.

Det etaten har avslørt, er at mange eiere av aksjeselskaper har valgt å legge boliger, hytter og båter i selskapet. I praksis benyttes imidlertid ikke eiendelene av selskapet, men av eieren som privatperson.

Privat vaktmester betalt av selskapet

Noen har valgt å regnskapsføre en leie som i praksis ligger langt under markedspris, mens andre ikke har brydd seg med å betale leie i det hele tatt.

På denne måten har firmaeierne kjøpt seg båter, hus, hytter og andre gjenstander for ubeskattede penger. I tillegg har slike kreative krumspring åpnet for unndragelse av formueskatt, eiendomsskatt og moms.

Hva med deg?

Kjenner du noen som har kjøpt private gjenstander gjennom firmaet sitt? (Avsluttet)
Ja(80%) 671
Nei(15%) 127
Vet ikke(5%) 42
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Skatt øst har også funnet flere eksempler på at feriereiser, vedlikeholdsarbeid på privat eiendom og vaktmestertjenester ligger gjemt i selskapenes regnskaper. Også slik praksis er åpenbar skatteunndragelse.

Les også: Ja til boligskatt!

Uvanlig hyggelige priser

I tillegg har kontrollene avdekket enda en metode for å tappe aksjeselskapene for verdier uten at aksjonær har skattet for beløpene. Denne metoden går ut på at det gjennomføres kjøp og salg mellom selskapet på den ene siden, og eierne, deres familie og nærstående på den andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse handlene har vært preget av at transaksjonsprisene ligger godt under markedsverdi. For eksempel har eier eller dennes nærstående kjøpt ut igjen overnevnte båter, hytter og hus til uvanlig hyggelige priser.

Skatt øst har nå satt av ressurser for å kunne fortsette å forfølge denne typen skatteunndragelser.

Les også: Oppfordrer til svart arbeid