Avslag koster 10.000 kroner

Norske kommuner fornekter seg ikke når det gjelder gebyrer: Å få avslag på byggesøknaden koster over 10.000 kroner både i Tromsø og Sør-Odal.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Felles for begge kommunene er at prisen er den samme uansett om søknaden innvilges eller ikke - 10.100 kroner i Tromsø og 11.440 kroner i Sør-Odal.

- Grunnen er at det er like mye arbeid med en sak selv om det blir avslag, sier juridisk konsulent Kjell-Erik Lange i Tromsø kommune Byutvikling.

- Andre kommuner har lavere gebyrer ved avslag. Hvorfor ikke Tromsø?

- Vi vet at vi ligger høyt når det gjelder kommunale gebyrer, og forstår at det føles ekstra urimelig å betale når man får avslag. Gebyret ved avslag skal blant annet dekke arbeidet med å gå gjennom all lovpålagt dokumentasjon. Dersom søkerne klager på avslaget, koster ikke klagebehandlingen noe, sier Lange.

Varierer

Tallene stammer fra Forbrukerrådets ferske gebyrundersøkelse. Den viser at de fleste andre kommuner tar et mye lavere gebyr - ofte 50 prosent av "full pris" - dersom de avslår søknaden.

I Vennesla er gebyret for eksempel 1.920 kroner mot 3.840 kroner ved innvilget søknad. Andre kommuner tar det samme, lave gebyret uansett utfall av søknaden - for eksempel Gjerstad, der gebyret er 1.850 kroner.

Flere kommuner, deriblant Hammerfest, Kristiansund, Lillesand, Nøtterøy og Ålesund, dropper gebyret dersom de avslår byggesøknaden.

Jeg vil se gebyrene i 100 kommuner

Ekstremt

Forbrukerrådet bruker ord som "ekstremt" om kommunenes gebyrpolitikk, og mener gebyrene ofte er en ren inntektskilde. Byggesaksgebyrene varierer fra 0 kroner i Træna til 22.248 i Eidsvoll. Aller mest varierer gebyret for å bli tilknyttet vann- og avløpssystemet.

For en 210 kvadratmeter stor bolig koster det 0 kroner i Narvik, men hele 131.118 kroner i Frogn kommune. Gjennomsnittet er 20 - 30.000 kroner, og kommunene kan ikke kreve mer i gebyr enn reelle kostnader (selvkost).

- Selv om det er naturgitte forskjeller i Norge, blir utslagene for ekstreme. Vi tror ikke kommunene kan dokumentere at disse beløpene er selvkost, sier rådgiver Arnt Olav Stillerud i Forbrukerrådet.

Pressområder

Ikke uventet er det utkantkommuner, som ønsker flere innbyggere, som har de laveste gebyrene. Samtidig tar en del distriktskommuner, deriblant Hammerfest, Rendalen og Tynset, overraskende høye gebyrer.

Aller mest gebyrkåte er kommuner i typiske pressområder rundt de største byene. Rælingen, Nittedal og Malvik. Men også Oslo, Stavanger og Trondheim har høye kommunale gebyrer.

Etter påtrykk fra Forbrukerrådet har Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet et utkast til "veileder", som skal sette klarere grenser for hvor store gebyrer kommunene kan ta. Veilederen sendes nå ut på høring, og det vil ta ett til to år før den eventuelt tas i bruk.

Vis meg gebyrene i 100 kommuner