Avkastning for barnefond

Tabellen viser avkastning for de barnefond som er tilgjengelige må det norske markedet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Husk alltid at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Barnefond på det norske markedet
 Avkastning siste årAvkastning per år siste tre år
Terra Barnespar10,11% -
DnB Barnefond2,35%8,92%
K-Barnespar- 2,8%-
Storebrand BarneSpar- 3,08%9,68%
Avanse BarneSpar- 4,38%3,47%

Oslo Børs har hatt vanskelige tider det siste året, hvilket også avspeiles i fondenes avkastning for samme periode. Måles avkastningen over en treårig periode er bildet noe mer positivt.
Kilde: www.fondsnett.no