Avhengig av smertestillende

Mange kvinner med migrene tar så mye smertestillende at de blir avhengige av det.

I dag er det Hodepinedagen, og dagen skal markeres i hele Europa.

De fleste opplever hodepine med jevne mellomrom. For noen utvikler migrene eller stresshodepine seg til kroniske smerter. Det skjer ved at de blir avhengige av smertestillende tabletter.

- Hvis du bruker smertestillende tabletter i over halvparten av dagene i måneden, defineres det som medisins overforbrukhodepine, sier Tine Poole lege ved Migreneklinikken i Oslo.

Tolv prosent av den norske befolkningen har migrene og fire prosent har kronisk daglig hodepine.

Må ha hjelp
De fleste migrenepasienter behandles med vanlige smertestillende tabletter. Bare omtrent 20 prosent får spesifikke medisiner mot migrenesmertene.

Mange migrenepasienter bruker så mye smertestillende at de blir avhengige. Poole sier at hun stadig møter pasienter som trenger hjelp for å komme seg bort fra overforbruk av smertestillende medikamenter.

Blir du avhengig av smertestillende, kan hodepinen blir verre eller du kan få et anfall når du slutter å ta pillene. Alle smertestillende tabletter øker risikoen for avhengighet. For å komme over avhengigheten, bør du slutte med tabletter i seks uker.

- Vi anbefaler alternativ behandling når du ikke kan ta smertestillende. Vi gir også kortisonkurer til pasienter. Det kan ha god effekt. Men dette må skje under kontrollerte forhold, og legen må bestemme hvorvidt du trenger det, sier Poole.

Også tidligere forskning har vist at alternativ medisin hjelper mot migrene.

Vanlig problemstilling
- Dette er ikke noe nytt, men det er viktig at pasienter og allmennheten stadig minnes på dette, særlig etter at smertestillende medisiner ble lett tilgjengelige, i dagligvarebutikker og bensinstasjoner, sier Lars Jacob Stovner, overlege og professor ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs Hospital.

Linda Lintunen, styremedlem Norges Migreneforbund, sier også at dette er en kjent sak.

- Medisiner mot migrene, det være seg anfallsmedisiner spesielt knyttet til migrene eller ”lettere” smertestillende som man kan ta mot hodepine, skal man ikke ta mer enn to ganger i uken, åtte ganger i måneden. Dette kan da skape en medisinindusert hodepine som kommer nettopp på grunn av disse medisinene, sier hun.

Det er viktig å få diagnostisert riktig type hodepine, da det finnes 150 forskjellige typer.

- Uten kunnskap om dette og med feil medisinering kan man også havne i avhengighet av medisinene, sier Lintunen.

En amerikansk studie har vist at magnetisme kan hjelpe mot migrene. Les mer her.

- Det er viktig å informere folk om korrekt bruk av symptombehandling og å søke hjelp hvis de har hodepine oftere enn to-tre ganger i uken, sier professor Anne MacGregor, sjefsnevrolog ved City of London Migraine Clinic og ved The Migraine Trust.

Det er mye som kan gjøres for å forebygge mot hodepine, så smertestillende ikke trengs.

- Skriv dagbøker, se etter mønstre og identifiser og unngå relevante situasjoner. Straks et anfall har startet, er det vanskelig å kontrollere symptomene uten effektive medisiner, men enkle ting som tidlig behandling, avslapning hvis mulig og å holde blodsukkeret oppe kan føre til at mange medisiner virker mer effektivt, sier MacGregor.

Markeres flere steder
Hodepinedagen skal belyse hodepinesykdommer. Årlig arrangeres det ulike åpne møter og workshops med foredragsholdere. Dagen vil markeres ni steder i Norge i år.

- Temaer som tas opp er høyaktuelt migrene- og hodepinestoff, og folk har mulighet til å stille spørsmål og forhåpentligvis få de svarene de leter etter, sier Lintunen.

Dagen arrangeres på ulike datoer rundt 28.september. Les på Migreneforbundets hjemmesider for mer informasjon (ekstern link).

- Målet er å belyse den sosiale og økonomiske utfordringen migrene- og hodepinepasienter har i hverdagen, sier Lintunen.

 

Mozon.no, 28.09.2006