Avgiftig medisin

STATSBUDSJETTET: El-avgiften går ned, men med ett fattig øre per kWh. Generelt holdes avgiftstrykket oppe her i landet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Lite nytt. Regjeringen øker de fleste særavgiftene med 1,9 prosent, noe som i praksis bare er en inflasjonsjustering av satsene og ingen reell økning.

Statistisk sentralbyrå meldte onsdag at inflasjonen nå er på 2,4 prosent. Regjeringen sier at de forventer en konsumprisvekst neste år på under to prosent.

SUKK! Vis mer

Mot strømmen

Schjøtt-Pedersen vil senke el-avgiften ytterligere for å få ned strømprisene. Den skal ned med ett øre per kWh fra 1. juli 2002. Det er en reduksjon på 9,7 prosent.

Strømprisene er doblet på ett år, og avgiftsletten letter ved første øyekast situasjonen for vanskeligsstilte.

Men ser vi nøyere på det, gir det en familie med normalt strømforbruk (20.000 Kwh) fattige 200 kroner mindre i strømutgifter neste år.

Dette er ikke mye å skryte av fra regjeringen.

Og dokumentavgiften på kjøp av bolig beholdes. Den skal fortsatt være på 2,5 prosent av kjøpesummen.

En reduksjon eller fjerning av denne ville gjort det enklere for unge i etableringsfasen. Regjeringen satser i stedet på økte rammer til Husbanken.

Vi mener at begge tiltakene trengs i dagens darwinistiske boligmarked. Det burde vært funnet rom for det i det lett ekspansive budsjettet.

Tegning: Anne Angelshaug. Vis mer

Strategispill

Det virker som de har tenkt svært strategisk i regjeringskvartalet da de jobbet med budsjettet.

Regjeringen vil senke symbolavgifter som el-avgiften for å tekkes folk flest.

Samtidig har de behandlet de upopulære alkoholavgiftene nennsomt.

Alkoholavgiftene holdes på samme nivå som nå, og er ikke inflasjonsjustert. Reellt går regjeringen dermed inn for en liten nedgang i avgiftene på øl, vin og sprit.

Slik terger AP Kjell Magne Bondevik på en utspekulert og ikke rent lite infantil måte.

Partiet vil gi folket noe de vil ha, altså billigere drikkevarer, og satser på at Bondevik blir uglesett blant KrF-velgere ved å beholde alkoholavgiftene på samme nivå eller til og med senke dem - slik partiet har gått inn for.

De hever heller ikke de upopulære bilavgiftene. Unntaket er årsavgiften for kombinerte biler, som heves med 9,1 prosent til samme nivå som for vanlige personbiler. Dette for å unngå at kombibiler som VW Transporter brukes som rene personbiler.

Budsjettallene avslører også en økning av næringsmiddelavgiften og kjøttkontrollavgiften. Dette vil antagelig føre til en beskjeden prisøkning på mat.

Å velge

Særavgiftene på tobakk, engangsavgiftene og årsavgiften på kjøretøy, bensinavgiftene, flyseteavgiften og andre avgifter økes/inflasjonsjusteres med 1,9 prosent.

Regjeringen har satset på lavere skatt på arbeid denne gangen. Dermed reduseres avgiftene lite/går litt opp.

- Politikk er å velge, sa Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i går.

Les også:
Kalkulator: Slik blir den nye skatten din