Avgifter: Bil, bensin og strøm

Bil og strøm
PartiBilavgifteneBensin og dieselEl-avgiften
ApIngen løfterBensin: "Ytterligere reduksjoner må vurderes løpende." Diesel: Regjeringen har fått gjennomslag for å redusere dieselavgiftene i tre omganger. I 2001 har det reelle avgiftsnivået blitt redusert med 1 krone og15 øre literen""..vi vil redusere elavgiften med ett øre med virkning fra 1. juli 2001, og (..) sette avgiften videre ned i 2002."
Frp"Engangsavgift på biler- reduseres ca.20%Omregistreringsavgiften halveres, årsavgiften rediuseres med ca 20%""Pumpepris kr.6,75""ned 6 øre/kWh"
Høyre"Både engangsavgift og årsavgift senkes.""Senkes.""Bør minst halveres."
Krf"Engangsavgiften for bil bør av miljøhensyn knyttes til drivstofforbruket.Avgiften bør også ha en fordelingsprofil slik at dyre biler har høyere avgift. Ellers er KrF for økt bruk av veiprising for å regulere trafikken i byområder.Mener bensinavgiften nå ligger på et fornuftig nivå."Vi vil vurdere en differensiert el-avgift."
SpØnsker geografisk differensierte bilavgifter, slik at de som bor i områder uten alternativer til privatbil skjermes, mens bilavgiftene holdes høye i deler av landet hvor kollektivtilbudet er godt utbygd.Vi ønsker å senke drivstoffavgiftene for yrkestransport (dieselavgiften).""Vi ønsker differensiert el-avgift med lav avgift for normalforbruk og høy avgift for overforbruk"
SV"Årsavgiften bør fjernes i arbeidsgiversone 3-5, halveres i sone 2, og settes til 2000 i sone 1.""I vårt alternative budsjett gikk vi mot forslaget om reduksjon i drivstoffavgiftene, og foreslo en prisjustering"SV går inn for et to-prissystem, der avgiften er lavest for de første 20000 kwh på årsbasis.
Venstre"Vi vil redusere årsavgiften og fjerne registreringsavgiften/engangsavgiften på utslippsfrie biler. Bilavgiftene differensieres etter drivstofforbruk.""Som i dag""Som i dag."
[Ugjyldig objekt (NAV)]