Avgifter: Alkohol og tobakk

Partiene om guttas avgifter
PartiAlkoholavgifteneTobakkMomsen
Ap"I statsbudsjettet for 2001 foreslo Regjeringen en reduksjon i avgiften på brennevin med 17,5 prosent. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Regjeringen har ikke endret syn på dette området."Ønsket om å redusere helseskadelig bruk "taler for at avgiftene ikke bør reduseres. Samtidig må man hele tiden vurdere avgiftsnivået opp mot andre samfunnsskadelige virkninger.""Arbeiderpartiet går ikke inn for å øke denne."
FrpReduksjon til "Svensk nivå"Reduksjon til "Svensk nivå""Moms på tjenester avvikles"
Høyre"Bør senkes for å demme opp for den økende grensehandelen.""Senkes""Vi vil ikke reversere momsreformen, men fjerne de mest urimelige utslagene"
Krf"høye alkoholavgifter vil bidra til å redusere forbruket""Høye tobakkavgifter vil bidra til å redusere forbruket""Vi er imot moms på kollektivtrafikk, kulturaktiviteter og førerkortopplæring"
SpØnsker "fortsatt høye alkoholavgifter for å begrense forbruket.""Fortsatt høy""Fortsatt differensiert moms, med halv moms på mat"
SV"Brennevinsavgiften bør reduseres for å redusere den illegale spritomsetningen, anslagsvis 15%. Svakvinavgiften bør også reduseres noe, 5-10%. Ølavgiftene bør opprettholdes på dagens nivå.""Bør opprettholdes på dagens nivå." "Vi foreslo i årets budsjett sats på 23% og gikk mot halv matmoms. Gikk inn for nullsats med fradragsrett for kollektivtrafikken"
Venstre"Reduseres.""Som i dag.""Vil forenkle momsreformen for tjenester, fritak for moms på alle helsetjenester, også alternativ medisin"
[Ugjyldig objekt (NAV)]