Avenir

Avenir er et uavhengig konsulentfirma som arbeider med omstillingsprosesser der informasjonsteknologi er et sentralt virkemiddel for å nå virksomhetsmål.

Arbeidstid: 8-16 med flexitid.

Permisjonsordninger: Gir lengre permisjoner uten lønn dersom det ikke går ut over kundeforhold. Dekker full lønn i 11 måneder ved svangerskap. Har et internt kursprogram for videreutdanning.

Ferie: 21 arbeidsdager. Mulighet for å avspasere ikke-betalt overtid.

Lønn: Grunnlønn pluss opsjonsprogram for ansatte i Oslo.

Arbeidsdeling: Hierarkisk struktur med avdelinger og divisjoner. Matriseorganisert gjennomføring av prosjekter. Lederne setter sammen team.

Hjemmearbeid: Ja, men prosjektavhengig. Egne, stasjonære PCer eller bedriftens bærbare maskiner.

Frynsegoder: Telefon, avis og liknende.

Kontororganisering: Hotell-konsept. Drop-in-kontorer, glassvegger og trillereoler. Ledere, selgere og ansatte i administrasjonen har faste kontorer.

Pensjonsordninger: Kollektiv pensjonsordning.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid, tre måneders oppsigelse og karantene i visse tilfeller.

Fagorganisering: Ingen ansatte er fagorganisert.