I auksjonskatalogen finner du veiledende priser Foto: KAroline Brubæk
I auksjonskatalogen finner du veiledende priser Foto: KAroline BrubækVis mer

Auksjoner for alle

Auksjoner øker i popularitet. Unge førstegangsetablerere er blant dem som stadig oftere innfinner seg i auksjonslokalet. Det er nemlig både rimeligere og enklere å gå på auksjon enn det mange tror.

Det er lett å la seg rive med på auksjon. Ha imidlertid i bakhodet at det er korte betalingsfrister. Ofte kommer også salær og avgifter i tillegg.

Mytene

- Første gang…. Andre gang…. Solgt!, sier auksjonarius og klubber bordet foran seg. Og der sitter du, i totalt angst fordi du klødde deg på nesen mens auksjonarius så rett på deg.

Dette er en av mange myter om auksjoner. Det samme gjelder myter om at det kun er rike mennesker som går på auksjon, og troen på at alt som selges på auksjon er steindyrt. I følge store auksjonsfirma vi har vært i kontakt med, gjenspeiler ikke disse mytene den virkeligheten de opplever.

- Det er flere og flere unge som kommer på auksjon. De kjøper gjerne grafikk og rimelig kunst til sitt første hjem, forteller Knut Forsberg hos Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Enklere grafikk og kunsthåndverk kan du få til priser helt nede i noen få hundrelapper.

Auksjonsfirmaene Blomqvist og Johan Albert Mohn kan begge vise til objekter fra auksjoner siste år som har gått for under tusen kroner.

Budene

De største auksjonsfirmaene har de siste årene innført nummerregistrering av kjøpelystne. Du registrerer deg ved ankomst til auksjonslokalet, og får deretter utdelt et nummer, på en liten plakat, en "spade" eller lignende. Du bør også ha listen over salgsobjektene med veiledende priser foran deg før auksjonen starter.

Johan Albert Mohn, grunnleggeren av auksjonsfirmaet Johan Albert Mohn i Bergen, forteller at auksjonarius gir et startbeløp som budene kan gå ut fra. Dersom beløpet er under 1.000 kroner er det vanlig å legge på minst 25 kroner dersom du vil by over. For under 2.500 kroner bør du legge 50 kroner på forrige bud, mens beløp under 5.000 kroner bør få tillegg på 100 kroner. Er foregående bud over 100.000 bør du legge på med minst 2.000 kroner for at budet skal vurderes. - Man kan ikke kommer med bud på 100.050 kroner og så få tilslaget fremfor de som bød 100.000, sier Mohn, og grunngir dette med at det ikke er god tone å legge på så små beløp når gjenstanden er priset høyt.

Auksjonarius har full rett til å forkaste bud. Dersom du har kommet med et bud på en gjenstand, er ikke budet akseptert før auksjonarius repeterer beløpet. Når budet er godkjent, er du bundet av dette inntil noen byr over. Byr ingen over, kan du få tilslaget såfremt ikke selger har reservert seg for salg til beløp på den summen.

Det er den som byr et beløp først som sitter med budet. Dersom herren foran deg byr 2.000 to sekunder før du gjør det samme, er budet hans. Da er ikke du bundet av budet. Mener auksjonarius at to personer har budt det samme samtidig, kan han oppfordre til ombud.

Den egentlige prisen

La oss si at du har fått tilslaget på et litografi til 1.600 kroner. Da må du være klar over at dette ikke er hele beløpet du må ut med. Kjøper du kunst, ny eller gammel, må du betale en avgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond på 3 prosent av tilslagsbeløpet. Dette betinger at kunstneren er kjent. (Ikke nødvendigvis berømt…) Du betaler altså ikke kunstavgift på en masseprodusert gipskopi av Venus fra Milo for eksempel. Det er heller ingen kunstavgift på antikviteter som kister og slagbenker dersom de ikke er signert av en kjent person.

I tillegg til kunstavgiften krever auksjonsfirmaene at kjøper betaler et salær som utgjør en andel av kjøpesummen. Både Blomqvist og Johan Albert Mohn krever 12,3 prosent i salær der merverdiavgiften av salæret er inkludert. For litografiet må du altså betale 15,6 prosent i salær, kunstavgift og merverdiavgift, tilsammen 250 kroner.

Dette er bare småpenger i forhold til de beløpene kjøperen av en Vigelandsstatue til 6.5 millioner måtte ut med for kort tid siden. Tillegget til kjøpesummen ble over en million, der avgiften til Bildende Kunstneres Hjelpefond utgjorde nesten 200.000. Det resterende beløpet gikk i lomma på auksjonsfirmaet (med fratrekk av merverdiavgiften som staten forsyner seg med).

Andre auksjoner er billigere

Det er mange om herligheten på sykkelauksjon Foto: Karoline Brubæk Vis mer

Går du på sykkelauksjon betaler du ingen avgift til auksjonsfirmaet. Men så må heller ikke auksjonarius betale ut en selger etterpå. Det samme gjelder for hittegodsauksjoner. På slike auksjoner er det godt mulig å gjøre gode kjøp for priser ned i 50 kroner. På sykkelauksjoner i Oslo går flere gamle sykler til priser mellom 50 og 100 kroner hver gang. På hittegodsauksjon kan heldige kjøpere av vesker med innhold til 25 kroner, oppdage at innholdet er fotoutstyr til flere tusen kroner.

Oslo Bilauksjon selger brukte biler for både private og for offentlige etater. Her beregner de seg salær på forbrukerkjøp på 10 prosent av tilslagssummen, minimum 2.500 kroner maksimum 5.900 kroner. I tillegg krever de ekspedisjonegebyr på 750 kroner.

Auksjoner av dødsbo foregår ofte i regi av auksjonsfirmaer. Da må du også regne med å betale salær. Det er imidlertid vanlig at man ved slike auksjoner ikke opererer med minstepriser. Derfor kan du få tilslag på gjenstander til adskillig lavere priser enn det du ville betalt på en vanlig auksjon.

Til sist en liten påminnelse: Det er ingen angrefrist på ting du kjøper på auksjon...

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.