Astmamedisin kan sinke vekst

Barn med astma må ofte inhalere et kortisonmiddel for å holde sykdommen i sjakk. En ny studie viser at enkelte typer inhalasjonskortison hemmer veksten.

Astmamedisin kan sinke vekst

Barn med astma må ofte inhalere et kortisonmiddel for å holde sykdommen i sjakk. En ny studie viser at enkelte typer inhalasjonskortison hemmer veksten.

Kortisonpreparater for inhalasjon, såkalte inhalasjonssteroider, virker først og fremst i lungene, bare små mengder kommer over i blodet. Det har derfor vært antatt at inhalasjonssteroider ikke hadde vesentlig bivirkninger når det gjelder barns vekst, slik tabletter med de samme medisinene har. Nå viser en ny studie at barn som inhalerer steroider av typen flutikason, vokser klart raskere enn barn som bruker medisiner med beklometason. Flutikason inngår i legemiddelet Flutide. Beklometason inngår i Aerobec, Beclomet og Becotide.

Den nye studien omfatter 343 italienske barn i alderen 4 -11 år og er publisert i tidsskriftet Archives of Pediatric and Adolescent Medicine i november. Barn som brukte flutikason-preparat vokste med 5,04 cm i året, men barn som brukte beklometason vokste 4,05 cm i året. Førstnevnte middel så også ut til å ha bedre virkning på lungene og pustefunksjonen. Det finnes også andre typer inhalasjonssteroider enn de to som er undersøkt i denne studien.

Kilde: Reuters og Arch Pediatr Adolesc Med. Mozon.no 20.11.01