Astmamedisin fritatt fra dopingstempel

Studie utført ved Norges Idrettshøyskole har ført til at IOC´ s medisinske komitee har tillatt bruk av astmamiddelet Oxis® fra 1. januar i år.

Norsk forskning fritar astmamedisin fra dopingstempel
Studie utført ved Norges Idrettshøyskole har ført til at IOC' s medisinske komitee har tillatt bruk av astmamiddelet Oxis® fra 1. januar i år. Årsaken er at komiteen ønsker å redusere antall idrettsutøvere som må bruke 2 inhalatorer mot astmasymptomer. Samtidig blir terbutalin (Bricanyl®) inntil videre tatt inn på listen.

Nye dopingregler - enklere for idrettutøvere
IOC' s medisinske komite har vært bekymret over et økende antall idrettsutøvere som bruker astmamedisiner. Disse har til nå måttet bruke flere ulike typer astmamedisiner, noe som kan komplisere behandlingen. Det har også hersket forvirring om hvilke medisiner som er tillatt , og hvilke som er betraktet som doping. Dette vil forenkles med de nye reglene.

Disse astmamedisinene er nå godkjent.

De inhalasjonsmedisinene som nå er godkjent brukt av astmatikere er:

Formoterol (Oxis® Turbuhaler®) som både er hurtigvirkende og langtidsvirkende symptommedisin
Salmeterol (Serevent®) som er langtidsvirkende symptommedisin
Salbutamol (Airomir®,Ventoline®, Salbuvent®) som er hurtigvirkende symptommedisiner med kort virketid.
Hvilke regler gjelder?

Internasjonalt gjelder disse reglene med virkning fra 1. januar i år. Inntil man finner en kvantitativ test for å bestemme grenseverdier i urin, vil terbutalin (Bricanyl®) stå på dopinglisten.

I Norge har imidlertid Norges Idrettsforbund besluttet at det gis nødvendig tid til å iverksette tiltaket. Forbudet mot Bricanyl® skal gjelde fra 15. mars ved nasjonale arrangementer. Oxis® er godkjent fra 1.januar. Utøvere oppfordres til ikke å slutte med astmamedisiner uten å konsultere lege.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk studie avgjørende for IOC`s beslutning
Dokumentasjonen for at Oxis® er tatt av dopinglisten er gjort i Norge. Professor Kai Håkon Carlsen, Erlend Hem og Trine Stensrud ved Norges Idrettshøyskole har vist på norske toppidrettsutøvere at Oxis® ikke er prestasjonsfremmende, og følgelig ikke doping. Studien er utført ved Norges Idrettshøyskole.

Mer informasjon:
Professor Kai Håkon Carlsen; Internasjonal ekspert på idrett og astma. 23262326 (Norges Idrettshøyskole) , 90932993 (mobil) eller 22136500 (Voksentoppen senter for Astma og Allergi).
(Norges Idrettsforbund) Her finnes IOC`s begrunnelse og liste på Norges Idrettsforbund sine sider.
Preparatomtale Oxis® Turbuhaler®
Preparatomtale Bricanyl®

Mozon.no