Astmafare for fjortisjenter

Allerede i tenårene er jenter mer sårbare for luftveisplager og astma enn gutter, viser ny studie.

En ny, norsk undersøkelse avslører at passiv røyking kan kobles til astma hos jenter, men ikke hos gutter. Dessuten røyker jentene mye mer enn guttene, de trener mindre og har større grad av respirasjonsplager.

Leter etter svar
- Vi vet ikke hvorfor jenter er mer utsatt, men det forskes på flere teorier. Det kan skyldes de store hormonelle forandringene som skjer i tenårene, eller at jenter har en lungestruktur som gjør at de lettere vil kunne utvikle astma. Hvis mor har astma, er det større sannsynlighet for at datteren blir rammet, så det kan også være genetisk betinget, sier lungelege Elin Tollefsen til Mozon.

Tollefsen, som er forsker ved HUNT Forskningssenter og overlege ved lungeavdelingen på St. Olavs Hospital, peker på at luftveisplager og astma opptrer hyppigere hos jenter enn gutter i alderen 13-19 år. I den eldste aldersgruppen hadde ti prosent av jentene og syv prosent av guttene fått en astmadiagnose.

Britiske forskere tror et redusert saltforbruk er bra for luftveiene.

Verst med passiv røyking
Tidligere studier har vist at kvinner som røyker i voksen alder er mer utsatt for luftveisplager og astma enn menn som røyker. Men selv om jentene røyker mer enn guttene, viser ikke den norske studien noen klar sammenheng mellom astma og røyking.

- Forklaringen er trolig at røykingen har pågått i relativt få år, og av den grunn oppstår ikke risikofaktoren for astma før i voksen alder, sier Tollefsen.

Passiv røyking ser derimot ut til å ha en vesentlig betydning, og bør derfor unngås.

- Studien viser en signifikant sammenheng mellom passiv røyking og astma hos jenter, en sammenheng vi ikke finner hos guttene. Dette er et viktig funn med tanke på forebyggende tiltak, sier hun.

Også overvekt blant jenter knyttes til hyppigere astmatilfeller.

-Vi finner ikke at jenter er mer overvektige enn guttene, men hos jentene er overvekt klart forbundet med astma, mens vi ikke ser denne sammenhengen hos guttene. Annen forskning har også vist sammenheng mellom overvekt og astma hos voksne kvinner, sier Tollefsen.

Flest barn med astma
Ifølge Nina Brun, nettredaktør i Norges Astma- og Allergiforbund, er rundt åtte prosent av den voksne befolkningen rammet av astma, mens barna utgjør en gruppe på ti-tolv prosent.

- Vi har ikke en eksakt oversikt over hvor mange tenåringer som er representert, men flere studier har vist at de som har hatt astma som barn vokser det av seg i tenårene, sier hun.

Brun samtykker med Tollefsen om at forbyggende tiltak er viktig, og bekrefter at røyken er astmatikerens største fiende.

- Det har vært en jevn økning i forekomsten av astma de siste tiårene. En nypublisert studie som har fulgt barn i Oslo gjennom 10 år viser en astmaforekomst på 20 prosent blant de undersøkte barna. Det er nær en fordobling på 10 år. Forskerne vet ikke nok om årsaken til økningen, men mye tyder på at det kan skyldes miljøfaktorer og livsstil, sier Brun.

 

Mozon.no, 27.03.2006