Astma-fare for frisører

Sammenlignet med andre yrkesgrupper har frisører en betydelig økt risiko for å utvikle astma, i følge en ny italiensk studie.

Fra før er det kjent at frisøryrket kan føre til økt risiko for lungesykdom, men årsakene til den økte risikoen er ikke klarlagt og bekreftet, i følge dr. Gianna Moscato ved Institutt for Forskning i Pavia.

Undersøkelsen i Italia omfatter 47 frisører som i løpet av de siste åtte årene var blitt henvist til senteret med mistanke om yrkesastma.

Resultatene viser at 24 av pasientene fikk diagnosen yrkesastma. Av disse hadde 21 fått det på grunn av hårblekemidler. To tilfeller som følge av hårfargemidler. I tillegg ble 13 pasienter diagnostisert med yrkesutløst rhinitt, også på grunn av blekemidler.

Rhinitt er en tilstand som ligner på høysnue.

Arbeidsmiljøet
Studieanalysene avslører at frisører som fikk såkalt blekemiddelutløst astma i gjennomsnitt var blitt utsatt for slike stoffer i 7 år.

- I denne studien fikk vi bekreftet at blekemidler er den viktigste utløsende årsak til yrkesastma og til yrkesrhinitt hos frisører, konkluderer dr. Moscatos forskerteam.

- Det er også interessant og verdt å merke seg at nesten halvparten av de vi studerte, til tross for at de rapporterte om mye symptomer på arbeidsplassen, verken fikk diagnosen astma eller yrkesastma. Vår hypotese er at deres luftveissymptomer godt kunne være irriterende, men forbigående, og klart relatert til det spesielle miljøet i frisørsalonger, hvor mange irriterende stoffer og faktorer ofte er til stede samtidig, for eksempel temperatur, dufter, løsemidler, parfyme og støv, sier han.

Studien er publisert av pressetjenesten til legemiddelfirmaet Astra Zeneca.

 

Mozon.no,01.12.2005