Nå har de kranglet fra seg for i år...
Nå har de kranglet fra seg for i år...Vis mer

Årets skatter

DinSide gir deg en oversikt over noen av de viktigste endringer i skatter og avgifter etter budsjettforliket på stortinget.

Det mye omtalte statsbudsjettet er i havn, og nå kan du selv se hvilke endringer du får i skatter og avgifter i 1999.

Ligningen

Selv om 90 prosent av skattebetalerne ikke lenger må fylle ut selvangivelsen, kan det være greit å vite hva som er de viktigste regelendringene siden forrige gang. Mens formuesskatten er som før, endres flere viktige momenter i beregningen av inntektsskatt. Flere kan også regne med endringer i stønader.

Toppskatten endres
Før betalte du toppskatt på 9,5 prosent dersom du i skatteklasse 1 tjente mer enn 248.000 kroner og i skatteklasse 2 tjente over 300.000. Neste trinn var i 1998 på 13,7 prosent av beløp som i skatteklasse 1 overstiger 272.000 kroner, og i skatteklasse 2 er mer enn 305.000 kroner. Dette skal nå forenkles. Den nye toppskatten blir på 13,5 prosent og gjelder de som tjener mer enn 269.100 kroner i skatteklasse 1 og 318.600 kroner i skatteklasse 2. Den vanlige inntektsskatten er uendret.

Økte fradrag
I skatteklasse 1 har du til nå kunnet trekke fra 25.000 kroner. Dette økes fra neste år til 26.300 kroner. I skatteklasse 2 økes fradraget fra 50.000 til 52.600 kroner.

Også minstefradragene økes fra 20 til 21 prosent. Øvre grense blir 34.900 kroner og nedre grense blir 3.900. Særfradraget for alder blir likt særfradraget for uførhet - dvs. 17.640 kroner.

Reglene for pendlere forenkles, men det skal bli dyrere å pendle for den som kjører bil.

Småbarnsforeldre
Har du barn kan du glede deg over en økning i foreldrefradragene. For et barn kan du trekke fra 5.000 kroner mer, totalt 25.000 kroner per år. Har du to barn eller flere øker fradraget fra 24.700 til 30.000 kroner. Men ikke uten visse offer. Barnetrygden reduseres fra barn 2. Mens du tidligere fikk 11.628 kroner i barnetrygd for ditt andre barn, får du nå kun 11.112 kroner. Barn 3 gir det samme som før, mens du som har fire barn eller flere kun får det samme som for barn 3 uansett hvor mange du har. Dette gir mellom 650 og 1.000 kroner mindre for hvert barn hvert år.

Får du kontantstøtte, er den for 1999 redusert omtrent tilsvarende småbarnstillegget på 7.884 kroner for barn mellom ett og tre år. Småbarnstillegget for par og enslige forsørgere vil derfor bli som før mens de som mottar full kontantstøtte vil få 2.263 kroner i stedet for 3.000 kroner.

Pensjonister
Er du pensjonist har du rett til å tjene et visst beløp skattefritt hvert år. Tidligere var dette beløpet på 69.700 kroner for enslige og 108.500 kroner for ektepar. Endringene i årets budsjett gir deg rett til å tjene flere tusen mer. Enslige kan gå opp til 71.800 kroner, mens ektepar får lov til å hente hjem skattefrie inntekter på hele 117.500 kroner

Mindre til fagorganiserte
Med arbeiderpartiet ute av budsjettsamarbeidet trappes de fagorganisertes fradragsrettigheter ned. Tidligere har du kunnet trekke fra fagforeningskontingent på 1.800 kroner. Dette er nå halvert til 900 kroner.

Lån fra arbeidsgiver
Gunstige lån blir litt mindre gunstige. Mens du tidligere ble beregnet en fordel på 4 prosent av lån fra arbeidsgiver, må du nå ut med en prosent mer.

Aksjer og opsjoner
Nå blir opsjoner mer gunstig. Kun dersom du mottar opsjoner til en verdi over 600.000 kroner vil tildelingen skattlegges. Kjøper du aksjer i egen bedrift vil den skattefri fordelen økes til 1.500 kroner.

Avgifter

Flere avgifter endres også. Og mens vin og brennevin ironisk nok blir billigere stiger det meste av statens melkeku-avgifter igjen - som vanlig.

Alkohol
For vin, brennevin og øl beregnes avgifter per volum prosent og liter drikke. Nå betaler du 7,03 kroner for hver alkoholprosent og liter brennevin, mens du neste år kan regne med å "kun" betale 6,90 kroner. For vin går det tilsvarende ned fra 6,95 til 6,82 kroner, mens svakvinsavgiften krympes fra 3,65 til 3,58 kroner. Dette tilsvarer reduksjoner på omtrent 5 prosent.

Øl blir derimot dyrere. I de forskjellige klassene økes avgiftene med mellom 5 og 99 øre per liter.

Røyken stiger
Også tobakk blir dyrere. Sigaravgiften øker med nesten 3 kroner per 100 gram til 79 kroner. 100 sigaretter koster deg 158 kroner bare i avgifter, mot tidligere 152,86. 100 gram rulletobakk blir litt over 3 kroner dyrere (fra 91,76 til 95), mens avgiften på snus og skrå begge øker med nesten 2 kroner til 45. Sigarettpapiret blir imidlertid billigere - fra en avgift på 2,26 til 2 kroner for 100 stk.

Bil
Årsavgiften for kjøretøy øker som vanlig. Neste år må du betale 1.965 kroner i avgift for en vanlig bil, 1.550 for en motorsykkel, 1.005 for en campingvogn og 1.140 for kjøretøy tyngre enn 3,5 tonn. Dette tilsvarer økninger mellom 30 og 65 kroner der personbilen atter en gang rammes hardest.

Det skal koste mer å kjøre også. Neste år går litt over 5 kroner av den mest blyrike literen med bensin rett i statskassen som avgift. Er blyinnholdet under 0,05 g/l betaler du 4,5 kroner i avgift per liter. Kjører du blyfritt, forsvinner 4,25 kroner i avgifter. Avgiften på diesel økes også til 3,54 kroner literen.

Strøm
At det er dyrt å varme opp boliger i det kalde landet vårt er en kjennsgjerning. Og nå skal det bli enda dyrere. Forbruksavgiften per kilowattime elektrisk kraft øker fra 5,75 øre til 5,94 øre.

Godteri
Spar på snopet fra julen! I år har både sjokolade og brus blitt dyrere. Også sukkeret har økt i pris.

Fly
Flyselskapene ser ut til å vinne frem med krav om lavere seteavgift. I Sør-Norge går flyseteavgiften ned fra 65 kroner per sete til 54,50. Og til utlandet må man betale 109 kroner per sete mot dagens 130 kroner. Så gjenstår det å se om dette gir seg utslag i flyprisene.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.