Årets restskatt

På grunn av den nye selvangivelsen får mange av oss skatteoppgjøret allerede i juni i år. Men restskatten kan vi vente med å betale til etter sommeren.

Tidligere måtte du betale restskatten innen 3 uker. Slik er det ikke lenger. Med den nye, delvis utfylte selvangivelsen, vil mange flere enn før få skatteoppgjøret i juni. Og med den korte betalingsfristen som skattemyndighetene har operert med til nå, er det lett å tenke seg pågangen av arge skattebetalere som kommer hjem fra ferie bare for å finne uvelkomne krav om restskatt som er utgått på dato.

10 uker

Fra i år gjelder derfor en ny forskrift: For skatteytere som får skatteoppgjøret i juni, er fristen for innbetaling av restskatten øket fra tre til ti uker. Skylder man så mye at beløpet deles opp blir fristen tre uker lenger enn tidligere i annen termin (dvs. fra 12 til 15 uker). Fristen gjelder imidlertid ikke fra den dagen du får oppgjøret i din postkasse. Det er datoen for utlegging av skattelistene hos de kommunale myndighetene som gjelder.

Er du av dem som får skatteoppgjøret først til høsten, gjelder den samme tre-ukers fristen som før (12 uker for eventuell andre termin).

Lavere rente

For deg som får oppgjøret i juni har Finansdepartementet også en annen nyhet: På grunn av at du da vil betale inn din restskatt tidligere enn før, får du nå lavere rente. Den nye rentesatsen er for dette året 4,5 prosent. Har du betalt for mye skatt får du kun 4 prosent i rentegodtgjørelse.

Høstoppgjøret blir forrentet med 5 prosent både på restskatt og tilgodebeløp. Det er det samme som ved forrige skatteoppgjør.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.