Årets julegave til deg

Neste år blir et godt år for deg. Sannsynligvis beholder du jobben, og inntekten din etter skatt øker betydelig fra i år. Både Stortinget og Norges Bank har bidratt til å gi deg denne julegaven.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vi har liten grunn til å frykte at økt prisstigning vil spise opp gårdagens julegave fra Norges Bank. Når sentralbanken velger å sette renta ned nå, er det fordi den mener at det er rom for det, uten at det vil føre til økt prisvekst.

Senest 6. desember anslo Statistisk sentralbyrå en vekst i konsumprisindeksen (KPI eksklusive energivarer og avgiftsendringer) på 2,4 prosent neste år. I år har den vært på 2,5 prosent, altså på samme nivå som inflasjonsmålet på to års sikt.

Gave på 8.000 kroner

Tjener du 320.000 kroner i året, og har dobbelt så mye i gjeld – 640 000 kroner - øker din disponible inntekt etter skatt med nærmere 8.000 kroner, forutsatt at du tjener akkurat like mye til neste år som i år.

Rentenedgangen gir deg ca 2.500 kroner i reduserte utgifter (etter skatt), og du får 5.500 kroner mindre i inntektsskatt enn i år. Dette siden du tilhører gruppen som er høyt prioritert i årets statsbudsjett.

Jokerne

To jokere trer fram i utsiktene for neste års økonomi:

 • Lønnsoppgjøret – blir det for ekspansivt, risikerer vi at renta settes opp igjen.
 • Utenlandsk etterspørsel etter norske produkter – det viktigste markedet for norsk eksport er jo EU, som årlig etterspør ca 70 prosent av det vi eksporterer.

  Foreløpig ser det ut til at nedgangen i den europeiske økonomien har stoppet opp, og europeiske bankfolk spår et lite oppsving fra medio 2002.

  Kule, rike onkler

  Konklusjonen synes å være at hvis du beholder du jobben, noe du sannsynligvis gjør, går du riktig lyse tider i møte til neste år.

  Landets makthavere kan skryte på seg å ha laget en skikkelig kul julegave til folket.

  Kalkulator for å se effekten av onsdagens renteendring

  Kalkulator for å se effekten av endringene på statsbudsjettet