Forsikringen gjelder selv om lyset går neste nyttårsaften.
Forsikringen gjelder selv om lyset går neste nyttårsaften.Vis mer

År 2000-skader - hva dekker forsikringen?

NVE mener det vil bli strømbrudd flere steder i Norge som følge av år 2000-problemer. De skader det måtte påføre deg, er dekket av forsikringen.

Norges Forsikringsforbund går nå ut og forteller hvilke av de skader som kan oppstå som følge av år 2000-feil som dekkes av forsikringen. Der presiseres det at forsikring kun er ment å dekke skader som man ikke kan vite kommer. Derfor stilles det også strengere krav til næringslivskunder enn privatkunder. Mens næringslivet er forventet å kunne forutse og forebygge slike problemer, er situasjonen en annen for den vanlige mann og kvinne.

Følgeskader dekkes

Skadeforsikringen gjelder selv om årstallet skifter fra 1999 til 2000. Nærmere bestemt betyr det at skader som oppstår på grunn av at utstyr ikke virker eller virker feil, fortsatt skal dekkes. For den enkelte husholdning er det særlig problemer i tilknytning til strømforsyningen som kan forårsake skader. Selv om skaden skyldes strømstans etter en år 2000-feil, vil for eksempel en ødelagt fryser og frysevarer fortsatt erstattes dersom du er forsikret for dette. Det betyr at også andre skader som skyldes en slik strømstans vil dekkes, for eksempel frostskader på rør og vannskader som følger av dette.

Mange har innbruddsalarm koblet til strømnettet. Også her hevder Forsikringsforbundet at erstatning ved innbrudd ikke vil avkortes selv om et strømbrudd setter alarmanlegget ut av funksjon.

Dekker ikke utstyr

Forsikringene vil ikke dekke utstyr som blir defekt som følge av tusenårsskiftet. Det betyr at dersom videospilleren eller PCen din slutter å fungere, så er det en sak mellom deg og leverandøren/selgeren. Det er altså bare skader som følger av at slike maskiner blir ødelagt som erstattes, så som brannskader.

Derfor kan det lønne seg å sjekke med leverandøren når du kjøper elektronisk utstyr. Dersom det ikke står skrevet i kontrakt eller bruksanvisning at apparatet skal tåle overgangen til et nytt årtusen, bør du få en skriftlig erklæring fra selgeren. Utstyr du allerede har anskaffet deg må kanskje modifiseres. Det kan du finne ut ved å kontakte leverandøren.

Men mest sannsynlig vil alle dine elektroniske dupeditter klare seg like godt etter neste årsskifte som før. Flere og flere hevder nemlig at problematikken knyttet til privat utstyr er betydelig overdrevet og at skadene blir minimale.

Flere svar

Lurer du på hvor du står i forhold til år 2000?
Du kan kanskje få flere svar på følgende steder:
Norges Forsikringsforbund
Telefon: 22 04 85 00
Forbrukerrådet: 67 59 96 00
Ditt eget forsikringsselskap
Leverandører du har kjøpt utstyr fra.

Det er også etablert en statlig Aksjon 2000. Her skal næringsliv og virksomheter få hjelp og råd.
Telefon: 800 62 000