Åpner ny muslimsk bank

Britiske muslimer vil nå kunne ta opp boliglån og gå med løftet hode. I England åpner nemlig nå landets første muslimske bank, som gir finansiering tilpasset sharia-lovene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I følge BBC skal The Islamic Bank of Britain ha hovedkontor i Birmingham, og åpner filialer i London, Birmingham, Leicester, Manchester, Leeds, Bradford og Glasgow.

Banken kommer verken til å betale eller kreve renter, men vil tilby finansielle produkter som er fullt ut i pakt med islam. Banken har tro på å tiltrekke seg en stor andel av Storbritannias to millioner muslimer. Mange britiske muslimer bruker ikke de etablerte bankene, fordi tilbudene derfra kommer i konflikt med sharia-lovene.

Fra før av tilbyr blant annet  Dubai Islamic Bank sharia -tilpassede produkter.
Fra før av tilbyr blant annet Dubai Islamic Bank sharia -tilpassede produkter. Vis mer


I følge BBC er nyetableringen finansiert av en heterogen, men ressursrik, gruppe bestående av private investorer, banker og finansintitusjoner fra Storbritannia og Midtøsten.

Islam-finans

I følge BBC, er det overordnede prinsippet innen muslimske finanser at alle former for renteberegninger er forbudt. I følge muslimsk lov er det utbytting, og derfor forbudt, å tjene penger på penger. Formue skal kun genereres gjennom lovlig handel og investering i eiendeler.

Muslimske finansielle modeller bygger derfor på risikodeling. Kunde og bank deler risikoen forbundet med alle investeringer, og avtaler deling av fortjeneste seg i mellom.

Hovedkategoriene innenfor muslimsk finansiering er: Ijara, Ijara-wa-iqtina, Mudaraba, Murabaha and Musharaka.

Ijara er en leasingavtale, hvor banken kjøper investeringsobjektet, og leaser det til kunden over avtaleperioden.

Ijara-wa-Iqtina er en liknende avtaleform, bortsett fra at kunden kjøper objektet etter avtaleperiodens utløp.

Mudaraba er tilbud om finansiering av en investering, hvor banken og kunden deler all fortjeneste. Skulle investeringen ikke gi avkastning, taper kunden penger, og banken krever ingen vederlag.

Murabaha er en type kreditt, hvor kunden kan gjøre et innkjøp uten å ta opp et rentebærende lån. Banken kjøper objektet, og selger det videre til kunden til en avtalt sum.

Musharaka er et investeringssamarbeid, hvor gevinster og tap deles proporsjonalt med størrelsen på investeringen.