Antidepressiva kan skade fosteret

Gravide som tar antidepressiva har økt risiko for å få barn med alvorlige lungeproblemer.

Det er medikamenter kalt SSRI som øker risikoen, dersom den vordende moren tar preparatet etter uke 20 i svangerskapet. Prozac er en av medisinene som hører til under denne gruppen.

- Det er en del gravide som tar dette, og det er noe usikkerhet rundt disse medisinene. Det er ingen klare retningslinjer i Norge på dette. Men de passer på å ikke ta denne medisinen de siste to ukene før forventet fødsel, sier gynekolog Anne Stensløkken ved Balderklinikken til Mozon.

Ikke stor økning
Lungesykdommen det er snakk om heter pulmonal hypertensjon. Ifølge Rikshospitalets hjemmesider gir sykdommen høyt blodtrykk i lungekretsløpet. For at hjertet og lungene skal fungere, er trykket i lungene svært viktig. Sykdommen krever rask behandling.

Selv om forskerne advarer mot økt risiko, trenger ikke kvinner som har brukt antidepressiva få panikk. Normalt fødes en til to per tusen barn med sykdommen. Hos mødre som har tatt SSRI-medikamenter øker risikoen til seks-tolv barn per tusen. Det er med andre ord ingen stor økning.

- Selv når kvinner tar SSRI sent i graviditeten, er risikoen for lidelsen bare omtrent en prosent, sier hovedforfatter Christina Chambers ifølge USA Today.

Chambers jobber ved University of California. Studien er publisert i New England Journal of Medicine.

- Dette betyr ikke at gravide kvinner med klinisk depresjon skal unngå behandling, sier hun ifølge WebMD.

Forskerne studerte 377 kvinner som hadde fått barn med pulmonal hypertensjon. Til sammenligning brukte forskerne 836 kvinner som hadde fått friske barn. Alle kvinnene fikk spørsmål om bruk av medikamenter under svangerskapet.

Kan ta medisiner
Skulle behovet for antidepressiva komme, kan den gravide ta medikamenter som ikke hører til under SSRI. Studiedeltakere som tok andre midler hadde ikke økt risiko. Kvinner som sluttet å ta SSRI-medisiner under første del av graviditeten hadde heller ikke økt risiko.

En tidligere studie har vist at kvinner som stopper behandling for depresjon i løpet av svangerskapet ofte får tilbakefall. Ubehandlet depresjon i svangerskapet kan dessuten gi babyen helseproblemer. Chambers anbefaler derfor kvinner å se på fordeler og ulemper ved antidepressive medikamenter.

- Gravide kvinner må kjenne til risikoen for medikamentene. Så når vi finner en risiko som denne, rapporterer vi det bare som en del av informasjonen en kvinne og legen hennes kan bruke for å ta et godt valg, sier hun ifølge WebMD.

Omtrent et av ti barn dør av sykdommen.

Ifølge Anne Stensløkken bør gravide generelt være forsiktige ved bruk av smertestillende eller andre medisiner.

- Det er imidlertid ikke krise hvis man må ta en paracet eller lignende hvis man har feber eller sterk hodepine. Hvis mor for eksempel har sterk astma og er avhengig av medisin, er det bedre at hun tar det, heller enn å bli syk. Det er viktig med god nok oksygentilgang for fosteret, sier Anne Stensløkken.

 

Mozon, 13.2.2006