Ansvarsfraskrivelser i forsikringen

For at en eierskifteforsikring skal være salgbar, må premien være lavest mulig og selgerens egenandel må være begrenset.

Eierskifteforsikringene er imidlertid utformet av forsikringsselskapene. Det innebærer en fare for at de kan ha en tendens til å favorisere selger (og dermed også forsikringsselskapene) på kjøpers bekostning.

Som et eksempel på dette nevner Bergsåker blant annet eierskifteforsikringenes bruk av "som den er" klausuler.

Mange eierskifteforsikringer er nemlig betinget av at selgeren har med en klausul om at "boligen selges som den er". Alternativet for selger er enten å avstå fra å tegne slik forsikring, eller å betale en langt høyere forsikringspremie. Det vil han vanligvis ikke være interessert i.

Dersom klausulen er gjort til et salgsvilkår ved markedsføringen av eiendommen, er du som kjøper i utgangspunktet bundet på dette punktet.

Men ifølge avhendingsloven har du som kjøper likevel rett til å påberope deg mangler, hvis det har vært manglende eller uriktige opplysninger om eiendommen, eller dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Problemet er at dette vil kun de færreste kjøperne vite.

Når nesten alle eierskifteforsikringene som inngås likevel har "som den er" klausuler, kan det gi inntrykk av at selgeren har en langt sterkere posisjon enn han etter avhendingsloven faktisk har. Dette kan i verste fall slå svært ugunstig ut for de kjøpere som ikke har god nok oversikt over sine rettigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen