Anoreksi varer lenge

Jenter som har hatt anoreksi, har lavere livskvalitet enn andre, også når de blir voksne.

Selv om man blir frisk av anoreksi i tenårene, blir livskvaliteten lavere enn hos andre senere i livet.

Bare 48 prosent av kvinner som er friske av sykdommen, er tilfredse eller veldig tilfredse med livet, skriver forskning.no. Blant jevnaldrende kvinner som ikke har vært syke, er 83 prosent tilfredse eller veldig tilfredse.

Det er et prosjekt fra Sykehuset Buskerud som viser dette. Sammen med Regionsenter for barn og unges psykiske helse og Helseregion Øst og Sør har de undersøkt personlighet og selvbilde hos tidligere anorektikere. De 44 kvinnene ble syke under oppveksten. Forskerne sammenlignet resultatene med en tidligere undersøkelse om unge kvinner.

I gjennomsnitt ble kvinnene fulgt i fem år. De ble fulgt opp flere år etter behandlingen. De fleste var friske av spiseforstyrrelsene.

Kvinnene som var blitt friske hadde bedre livskvalitet enn de som fortsatt var syke. Livskvaliteten var likevel lavere enn hos kontrollgruppen.

 

Mozon, 6.6.2006