Anoreksi mer enn kropp og vekt

Anoreksi dreier seg om mer enn mat, kropp og vekt. Det handler også om trygghet, selvtillit og omsorg, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet.

For første gang har forskere systematisk og inngående undersøkt hvordan personer med anoreksi tillegger sine symptomer mening, skriver Folkehelseinstituttet på nettsidene sine.

De har intervjuet 18 kvinner i alderen 18-34 år med diagnosen anorexia nervosa; en sykdom der pasienten begrenser hva og hvor mye vedkommende spiser.

De ble spurt om hvordan de selv opplever sykdommen.

- Hovedfunnet vårt er at anoreksien oppleves meningsfylt og kan ha mange psykologiske betydninger for kvinnene, sier Ragnfrid Nordbø, psykolog og doktorgradstipendiat ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, som er blant de ansvarlige for studien.

Trygghet og ønske om død
Ifølge forskerne kan den psykologiske meningen som kvinner tillegger spiseforstyrrelsen, deles i åtte verdier:

1. Anoreksien kan gi pasienten en følelse av trygghet.
2. Sykdommen kan øke følelsen av selvtillit.
3. Anoreksi kan gi pasienten en annen identitet.
4. Sykdommen kan utløse omsorg fra andre.
5. Den kan bidra til å unngå vonde følelser ved å vende oppmerksomheten vekk fra det som er vanskelig.
6. Sykdommen kan dreie seg om mental styrke, ved at anoreksien gir pasienten en følelse av indre styrke.
7. Anoreksien kan være en form for kommunikasjon der pasienten ønsker å formidle at noe er galt.
8. Til slutt, for noen kan anoreksien være et utrykk for et ønske om å dø.

For å kunne forstå forløpet av sykdommen, er det viktig å vite pasientens egen fortolkning av sykdommen, ifølge forskerne.

Den nye undersøkelsen kan være nyttig for både forebygging og behandling av spiseforstyrrelsen.

Studien er publisert i tidsskriftet om spiseforstyrrelser, International Journal of Eating Disorders.

Les også: Den mytiske figuren Ana er mange anorektikeres forbilde.

Spiseforstyrrelsen anoreksia nervosa er alvorlig, men sjelden sykdom. De fleste som har anoreksi beholder maten, mens noen kaster opp dersom de synes de har spist for mye, ifølge Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser.

Den forekommer vanligvis hos tenåringsjenter og unge kvinner, men kan også ramme unge barn, eldre kvinner, gutter og menn.

Rundt 2 700 norske kvinner mellom 15 og 44 år har anoreksi.

Den nye forskningen retter seg ikke mot årsakene til anoreksi. Forskere jobber fremdeles med å finne ut årsaksforholdene.

 

Mozon.no, 09.09.2006