Anoreksi kan være arvelig

Gener kan være med på å avgjøre om du får anoreksi, viser en svensk studie.

Av alle psykiske lidelser er sykdommen anoreksi blant dem som tar flest liv. En ekstrem, urasjonell frykt for å legge på seg resulterer i at mange unge kvinner sulter seg, ofte til døde. Nå viser en svensk tvillingstudie at rundt 56 prosent av risikoen for å utvikle sykdommen er arvelig betinget, skriver Reuters.

Samspill mellom arv og miljø
- Det er fremdeles mye man ikke vet om årsakene til at noen utvikler anoreksi, sier Cecilie Knoph Berg, stipendiat ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet, til Mozon.

- Man vet at det er mange risikofaktorer som spiller inn, og det er vanskelig å separere en årsaksfaktor fra en annen. Genetikk spiller sannsynligvis en betydelig rolle i utviklingen av anoreksi, sammen med mange andre risikofaktorer, sier hun.

Berg peker på at en kombinasjon av gener og miljø kan være utslagsgivende.

- Arver du gener så arver du som regel et miljø også. Det er alltid noe som opererer sammen. Hvis en i familien er rammet av sykdommen, er sannsynligheten større for at flere i familien er eller blir rammet, sier hun.

- Barn av gravide som lider av anoreksi gjennom svangerskapet, kan muligens løpe en høyere risiko for å utvikle sykdommen senere. Dårlige svangerskapsforhold kan skape en risikospiral, mener Berg.

Trodde du at anoreksi bare handlet om unge jenter? Voksne kvinner og menn kan også rammes av spiseforstyrrelser.

Arv spiller en rolle
Stein Frostad, overlege ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssjukehus, mener at et fokus på at arv er like viktig som miljø kan være til nytte for både pasient og lege.

- Tidligere har det vært et for stort fokus på miljø, denne studien tyder på at arveanleggene spiller en viktig rolle. Dersom biologisk sårbarhet i kombinasjon med et vekttap spiller en sentral rolle kan det være klokt å først gi tilstrekkelig ernæring og så se om det er nødvendig å behandle de psykiske plagene pasienten har pådratt seg, sier han.

Frostad legger til at dette ikke minst er et godt budskap til foreldre, som ofte bebreider seg selv for å ha sviktet når de opplever at barnet deres får spisevegring.

Ser etter sammenhenger
Ifølge Folkehelseinstituttet prøver forskere nå å finne ut hvilke kombinasjoner av miljøfaktorer og genetiske faktorer som leder fram til anoreksi. En miljøfaktor som har fått mye fokus er slanking. Slanking og vekttap er ofte starten på utviklingen av anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en risikofaktor.

Personlighetsfaktorer bidrar også til utvikling av spiseforstyrrelser. Perfeksjonisme og etnegativt selvbilde er karakteristisk for personer som utvikler anoreksi. De som rammes av spiseforstyrrelser har høyere forekomst av angst, depresjon og rusmisbruk enn den generelle befolkningen.

 

Mozon, 8.3.2006