Anmeld på nettet

Men det er naturligvis ikke alt som kan gjøres online.

Hvis du tilhører en av de mange, mange tusen nordmenn som har sittet en stund på politihuset for å anmelde et såkalt simpelt tyveri, er dagen i dag en aldri så liten milepæl.

Har noen stjålet for eksempel sykkelen, mobiltelefonen, lommeboka eller andre mindre gjenstander, kan du fra og med nå anmelde forholdet på Politiets nye hjemmesider.

På vei ned

Sidene, som allerede er lansert i ny drakt, gjør det altså atskillig enklere å levere anmeldelser for mindre tyveri.

Det er også mulig å anmelde skadeverk, for eksempel på bil.

Den som anmelder forholdet må forøvrig være fylt 18 år, og være privat person. Gjerningsmannen kan ikke være kjent, og det kan heller ikke ha vært vold eller trusler med i bildet.

Denne typen lovbrudd har på enkelte områder blitt betydelig redusert ifølge Statistisk Sentralbyrås statistikk for anmeldte lovbrudd.

Forsikringshjelp

Antall anmeldte sykkeltyveri har for eksempel blitt halvert hvis en sammenlikner de siste ti-femten årene (over 26 000 anmeldte forhold i 1995 mot rundt 13 000 i 2008), mens summen for anmeldte, simple tyveri har gått ned fra en topp på nesten 91 500 i 2000 til nesten 77 000 tilfeller i 2008.

Oppklaringsprosenten for slike tyverier har i en årrekke vært lav
- sykkeltyverier lå i 2005 på så lite som 2,7 prosent -, men nå blir det i det minste enklere å sørge for at for eksempel forsikringsselskapene får bekreftelse på anmeldt forhold uten at du behøver ta fri fra jobben.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alvorligere forhold må du fortsatt anmelde på din lokale politistasjon.