Angrer på sex i august

Jenter kjøper angrepiller som aldri før. August er toppmåneden.

Salget av nødprevensjon går stadig oppover. I 2004 ble det solgt 114 000 pakninger i Norge, mens i fjor endte salget på 128.000 pakninger. Juli og august er de månedene det selges mest. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

- Vi vet at det er høyere seksuell aktivitet når sommerkveldene er lyse og lengre, og da øker behovet. Ikke alle er like flinke til å forberede seg til seksuell aktivitet, sier Siv Gamnes, daglig leder i Klinikk for seksuell opplysning i Oslo til Mozon.

Totalt økte forbruket av nødprevensjon med 12 prosent i 2005 målt i doser, noe som er en lavere vekst enn de tre foregående år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Dyrt og usikkert
Siv Gamnes mener det er viktig å oppfordre til bruk av prevensjon som forebygger graviditet når man ikke ønsker seg barn, og at nødprevensjon bare bør benyttes i spesielle tilfeller, slik navnet henspeiler på.

- Nødprevensjon er et dyrt medikament for ungdommer, og det er heller ikke like sikkert som p-piller. Vi ønsker at ungdom i større grad skal benytte seg langvarig prevensjon, som p-piller og plaster eller bruke kondom, sier hun.

Fra mars i år ble ordningen med gratis prevensjon utvidet. Norske jenter mellom 16 og 19 år får nå alle typer prevensjon gratis.

Og tidligere forskning viser at norske jenter vet for lite om prevensjonNedgang i aborter
Seniorrådgiver Ulla Ollendorff i Sosial- og helsedirektoratet mener det er flott at unge kvinner bruker nødprevensjon i tillegg til kondom når det er nødvendig.

- Det positive er at prevensjonsbruken blant norske ungdommer øker. Det er vanskelig å avgjøre om det er økningen i bruk av prevensjon generelt eller bruk av nødprevensjon som er årsaken til nedgang i aborter, sier Ollendorff til Mozon.

Direktoratet mener at utviklingen de siste tre årene gir grunn til å anta at det er økningen i bruk av prevensjon generelt, som p-piller, p-plaster og lignende som er mest utslagsgivende for nedgangen i aborttallene blant de yngste, og ikke nødprevensjonsbruk.

Sosial- og helsedirektoratet foreslo tidligere i vår at nødprevensjon bør kunne kjøpes i dagligvarebutikken.

Hvis denne pillen skal ha noen effekt, så bør den tas tidlig. Helst innen tolv timer etter et samleie er argumentet til Sosial- og helsedirektoratet.

Interessert i å vite mer om ulike prevensjonsmidler?

 

Mozon.no,03.08.2006