Angrepillen fører ikke til mer ubeskyttet sex

Enkel tilgang til angrepillen påvirker ikke hyppigheten av ubeskyttet sex, viser en ny studie.

- Selv om mange er bekymret for at unge kvinner vil misbruke nødprevensjonen hvis de får enkel tilgang til den, viser denne studien at de faktisk ikke bruker den så ofte som vi skulle håpe, sier professor Tina Raine fra University of California i San Francisco til Reuters.

- Dessverre viser studien at vi ikke klarer å påvirke unge kvinner til å ha mindre risikofylt sex. Siden kun en liten del av gruppen som hadde ubeskyttet sex brukte nødprevensjon ser det ut til at vi må bruke kreftene våre på å gjøre det enklere for disse kvinnene å få tak i prevensjonsmidler, ikke vanskeligere.

I Norge er angrepillen er tilgjengelig på apotek uten resept.

Studien er publisert i denne ukens utgave av tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA). 2.117 kvinner mellom 15 og 24 år i San Francisco-området deltok i studien. Noen av kvinnene ble bedt om å skaffe nødprevensjon fra apoteket, andre fikk den utdelt av forskerne, mens en tredje gruppe ble bedt om å hente den på en klinikk hvis det ble behov for den.

Alle de deltagende kvinnene sa de ville unngå graviditet. Ved slutten av studien oppga omtrent 40 prosent av kvinnene at de hadde hatt ubeskyttet sex, og 8 prosent ble gravide.

Det var dobelt så stor sjanse for at kvinnene som fikk angrepillen av forskerne kom til å bruke den sammenlignet med de som måtte hente den på en klinikk.

Eksperter har regnet ut at omtrent halvparten av alle uønskede graviditeter kunne vært unngått dersom nødprevensjon var enkelt tilgjengelig.

- Siden det ikke finnes bevis for at apotektilgang eller utdeling av pillene på forhånd påvirker mengden av ubeskyttet sex, virker det urimelig å begrense adgangen til medisinen, konkluderer forskerne.

 

Mozon.no, 05.01.2005