Angrepille uten resept

Nå blir det enklere for deg som forbruker å angre på kjøp du har gjort. De viktigste endringene er lengre angrefrist, samt at selger nå har opplysningsplikt.

Den gamle angrefristloven har nå blitt erstattet av angrerettloven, og det gir deg som forbruker større rettigheter enn tidligere.

Hvem kan angre?

Angrerettloven gjelder når du har kjøpt "varer og tjenester utenfor fast utsalgssted, og der totalkostnaden har vært på over 300 kroner".

Men hva menes med "utenfor fast utsalgssted"?

Det er f.eks. kjøp på postordre, og fra norske nettbutikker. En endring fra den forrige loven, er at den nye loven også gjelder for enkeltbestillinger i klubbmedlemskap, og ved salg av forsikringstjenester via telefonsalg.

Angrefristen er utvidet fra 10 til 14 dager

Som kjøper har du en ubetinget rett til å angre innen 14 dager på kjøp foretatt ved fjernsalg og salg utenfor selgers faste utsalgssted.

I enkelte tilfeller er angrefristen utvidet til hele ett år.

Angrefristen begynner å løpe fra den dag du som kjøper mottar varen, samt angreskjema og de opplysninger selger skal gi i henhold til loven.

Merk:

  • Dersom selger ikke har gitt alle opplysningene, eller har glemt å legge med et angreskjema, utvides fristen til 3 måneder.

  • Har ikke selgeren gitt opplysninger om angreretten utvides den til ett år.

Opplysningsplikt

Selgeren plikter å opplyse om produktet han selger, og om angreretten. Vær klar over at opplysningsplikten inntrer både før, og ved selve kjøpet.

Før kjøpet plikter selger å gi opplysninger om varens eller tjenestens viktigste egenskaper, totale kostnader, angrerett, vesentlige avtalevilkår, samt selgers navn og adresse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved kjøpet plikter selger å gi de samme opplysningene, og i tillegg fortelle om fremgangsmåte og vilkår for angreretten, om garanti- og servicevilkår, om vilkår for eventuell oppsigelse, samt å gi en bekreftelse på bestillingen.

Er markedsføringen rettet mot norske forbrukere, må denne informasjon gis på norsk.

Standard angreskjema

Angreskjemaet skal være ferdig utfylt av selger, og kan benyttes av kjøper for å gi melding til selger om at han ønsker å benytte angreretten.

Som kjøper er du likevel ikke forpliktet til å benytte dette skjemaet, men normalt vil ofte dette være det enkleste.

Du finner gratis angreskjema her.

Hvordan angrer du?

Du må gi selger beskjed om at du vil benytte angreretten innen angrefristen har gått ut. Du må også sende varen tilbake til selger på hensiktsmessig måte.

Er kjøpet gjennomført ved telefonsalg eller utenfor fast utsalgssted, er det selgeren som skal dekke returomkostningene. Som kjøper kan du da holde varen tilbake inntil du har mottatt tilbakebetaling av kjøpesummen, samt utgifter til returkostnader.

Ved annet fjernsalg, for eksempel der du har bestilt varene via nettet, TV-shop, eller tradisjonell postordre, er det du som må dekke returkostnadene.

Er varen levert hjemme hos deg, er det likevel nok at du sier fra til selgeren og stiller varen til disposisjon.

Husk at varen må kunne returneres i samme stand som den ble levert. Angreretten gjelder heller ikke for salg fra automat, salg av fast eiendom og tidsparter i fritidsboliger. Unntak er også gjort for enkelte typer auksjonssalg og avtaler om investeringstjenester.

Loven er ufravikelig

En fordel er likevel at loven er ufravikelig i forbrukerkjøp. Er selgeren en yrkesselger, og du er en vanlig forbruker, kan det altså ikke avtales vilkår som stiller deg i en dårligere posisjon enn lovens regler tilsier.

Kredittavtaler faller bort

Avtaler om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen faller bort samtidig med at kjøper benytter angreretten. Dette gjelder selv om kreditten er ytt av noen andre enn selger når dette har skjedd på bakgrunn av avtale mellom kredittyteren og selger. Dersom en del av kredittkostnadene er betalt, skal disse tilbakeføres.

Kilde: Lovteksten og Forbrukerrådets nettsider