Angrepille mot AIDS

Ukjent partner? Bruk angrepillen som beskytter mot HIV og AIDS.

En kombinasjon av flere kjente AIDS-medisiner kan fungere som en effektiv angrepille mot HIV.

Det mener amerikanske forskere som anbefaler medisinmixen til ofre for voldtekt, urene sprøytestikk eller tilfeldig sex med en smittet partner.

Men medisinene er slett ikke uten bivirkninger.

- En unødvendig behandling i de fleste tilfeller, mener en norsk ekspert.

Beskytter kroppen
AIDS-behandlingen med navnet HAART tas regelmessig av mange HIV-smittede for å holde viruset i sjakk. Men medisinene gjør ikke bare livet lettere for de som allerede er smittet. Behandlingen kan også beskytte kroppen mot å bli angrepet av HIV-viruset i utgangspunktet.

- En 28-dagers behandling med HAART er anbefalt for personer utenfor helsesektoren som har hatt kontakt med blod og kroppsvæsker fra en person med HIV-smitte, mener talsmenn ved det amerikanske instituttet Center for Disease Control and Prevention.

Ansatte i helsesektoren er allerede kjent med en forebyggende behandling som kan tas øyeblikkelig om de blir stukket av sprøyter eller bitt av pasienter som mistenkes å ha HIV-viruset i kroppen.

Unødvendig behandling
- Dette er jo reseptbelagte medikamenter som kan ha betydelige bivirkninger. I Norge er utbredelsen av HIV så liten at vi ikke gir denne typen behandling rutinemessig til ofre for seksuelle overgrep, forteller overlege Helle Nesvold ved mottaket for voldtekt og seksuelle overgrep ved Legevakten i Oslo.

Motaket har eksistert siden 1986 men ennå ikke opplevd noen tilfeller hvor HIV er overført etter seksuelle overgrep.

Hun viser til at smitterisikoen ved et normalt samleie er ganske liten i forhold til ubehaget ved medisinene.

- Om du vil beskytte deg mot HIV-viruset vil jeg nok heller anbefale å bruke kondom ved vanlig samleie, mener Nesvold.

Vanskelig å bevise
Legene er overbevist om effekten av HAART-behandlingen. Men det er vanskelig å undersøke dette med vanlige forskningsmetoder. For et studieopplegg med placebomedisin og kontrollerte smitteforhold er jo helt utelukket i dette tilfellet.

Bruk over tid i homofile miljøer og blant voldtektsofre, etterlater dermot ingen tvil om at medikamentene virkelig kan forhindre en HIV-infeksjon om de tas rett etter at man blir utsatt for viruset.

Disse erfaringene er gjort i land hvor denne typen behandling er vanlig etter voldtekter, på grunn av stor utbredelse av HIV. Norske myndigheter og eksperter mener at risikoen for HIV-smitte i Norge er så begrenset at denne typen behandling ofte vil være til mer skade enn nytte.

 

Mozon.no, 24.01.2005