Åndelighet mot Alzheimers

Religiøs tro kan forebygge mot utviklingen av Alzheimers sykdom.

Kan religion hjelpe mot mental tilbakegang? Det mener forskerne bak et nytt studie.

Studien ble publisert ved det årlige møtet til American Academy of Neurology. Yakir Kaufman, leder for nervologitjenester ved Sarah Herzog Memorial Hospital i Jerusalem mener troende og åndelige personer har lavere risiko for å utvikle sykdommer som Alzheimers.

Andre undersøkelser som ikke har fokusert på Alzheimers, har også konstatert en sammenheng mellom religiøsitet og bedre helse.

- Det er en økende mengde data som viser de positive effektene av et høyere nivå av åndelighet og religiøsitet på helsen, sier Kaufman til HealthDay.

Undersøkelsen omfattet 68 personer som hadde stor risiko for Alzheimers. Deltakerne ble bedt om å fullføre et skjema med spørsmål om hvor religiøse deltakerne så på seg selv, hvor ofte de benyttet seg av religiøse tjenester og hvor ofte de utførte private religiøse aktiviteter, som bønn eller meditasjon.

Deltakerne som var svært religiøse så ut til å ha en langsommere utvikling av nedsatt mental kapasitet.

Men akkurat hvorfor dette skjer, er forskerne mer usikre på.

- Noe kunne bli relatert til velvære. Noe har blitt relatert til stress, mener Kaufman.

Den israelske forskeren skal nå starte en større studie for å videreføre resultatene fra den siste undersøkelsen.

 

Mozon.no, 27.04.2005