Andel fattige i 12 norske byer

Andel fattige i norske byer
BykommuneAndel fattige
1. Oslo8,3%
2. Drammen4,2%
3. Bergen3,7%
3. Trondheim3,7%
5. Stavanger3,6%
5. Kristiansand3,6%
7. Tromsø 3,4%
7. Bærum 3,4%
9. Fredrikstad 3,1%
10. Bodø 2,4%
11. Lillehammer 2,1%
12. Hamar2,0%
Fattig defineres som å leve under de regionsspesifikke fattigdomsgrensene. Kilde: Statistisk sentralbyrå