Anbefaler giftige medisiner

- Fortsett å bruke medisiner som inneholder giftige ftalater, er beskjeden fra Legemiddelverket. De skylder på EU.

Flere medikamenter mot mage- og tarmsykdommer inneholder farlige kjemikalier av typen ftalater. Giftstoffene med navnet DBP er blant annet kjent for å føre til endringer i kjønnsorgan og hormonproduksjonen i kroppen.

Statens legemiddelverk er klar over problemstillingen, men vil ikke straks forby de aktuelle medisinene i Norge. EU-regler og hensynet til pasientene fører til at syke inntil videre må fortsette å bruke medikamenter som er tilsatt giftige kjemikalier.

Les også: - Industrien lyver om dødelige piller

Følger EU
- Vi følger de beslutninger som er gjort i det europeiske legemiddelsamarbeidet, forteller forsker Cecilie Kjørholt i avdeling for legemiddelbruk ved Statens legemiddelverk.

Hun forteller at Legemiddelverket er i dialog med flere produsenter som bruker de farlige kjemikaliene. Målet er å få dem med på å erstatte DBP med ufarlige bindemidler som kan gi den samme effekten.

DBP fungerer som en beskyttelse rundt medikamentet som skal beskytte virkestoffene mot magesyren og sørge for lengre virketid. Det finnes derimot andre substanser som kan gi den samme effekten og som allerede er godkjent til bruk i legemidler.

Følger opp produsentene
Medikamentene som inneholder DBP er i følge Legemiddelverket Asacol, Mesasal, Creon, Creon Forte, Dulcolax og Venastat.

- Vi vil følge opp produsentene av disse medikamentene og venter nå på at de skal legge inn en søknad om å få bytte ut DBP med et ufarlig alternativ. Vi lover også å følge opp denne saken dersom vi ikke får de søknadene som vi forventer fra produsentene, sier Kjørholt til Mozon.no.

Hun vil ikke gå med på at det europeiske samarbeidet om legemidler kan være til hindring for sikkerheten til norske pasienter.

- Jeg er ikke enig i en påstand om at regelverket i EU kan være til hinder for oss. Vi trenger grundige vurderinger i disse sakene og kan ikke bare ta raske beslutninger uten tilstrekkelige vurderinger på forhånd, sier Kjørholt.

Farlige kjemikalier
En ny amerikansk undersøkelse viser at nivåene av testosteron har falt betydelig i løpet av de siste årene. Kjemikalier som ftalater kan være en årsak til denne reduksjonen, eller de kan uavhengig bidra til at menn blir mer kjønnsnøytrale.

- Våre undersøkelser viser at flere typer ftalater på denne måten har en tydelig sammenheng med fedme og insulinresistens hos amerikanske menn, skriver en gruppe amerikanske forskere.

Les hele saken her: Farlig plast kan gi fete menn