AMS uten skattebot

Nå kan du snart selge AMS-investeringene dine uten å få skattebot.

I en pressemelding fra Finansdepartementet fremgår det at departementet i løpet av kort tid vil fremme et forslag om å oppheve bindingstiden på AMS-investeringer.

I pressemeldingen heter det:

"Forslaget innebærer at skattebetalere kan innløse AMS-andeler, aksje eller grunnfondsbevis før det er gått fire år fra kjøpet, uten at de vil få et tillegg i skatten på 15 prosent."

Opphevet i 2000

Ordningen med aksjesparing med skattefordel (AMS) var opphevet fra og med år 2000. Den ble i sin tid innført for å stimulere privat oppsparing, og for å tilføre kapital til norsk næringsliv.

Ifølge Finansdepartementet vil man forsøke å oppheve de gamle skattereglene med virkning fra 1. januar 2002.