Amming hjelper mot diabetes

Mødre som ammer barnet sitt har mindre risiko for å utvikle diabetes type 2, viser forskning.

Forskerne ved Harvard Medical School tok for seg tallmateriale fra mer enn 150 000 kvinner, hvorav 6 000 hadde diabetes type 2.

Etter å ha korrigert for kroppsmasseindeks (KMI) og livsstilsfaktorer fant forskerne at kvinner som ammet hadde en lavere risiko for å utvikle diabetes type 2.

Jo lengre de ammet, desto mindre risiko hadde de. Effekten varte opptil 15 år etter fødselen.

Funnene viste i tilegg at dersom en kvinne har født to barn og hun ammer begge, vil risikoen hennes reduseres med en tredel.

Studiens forfatter, Alison Stuebe, sier at de ikke har en klar indikator på hva som konkret gjør at kvinner som ammer har mindre risiko, men antar at måten metabolismen og blodsukkerbalansen påvirkes på av ammeprosessen er en viktig faktor.

Studien er publisert i Journal of the American Medical Association.

Interessert i å vite mer om amming?

LES DENNE SAKEN: ANBEFALER MER AMMING

 

Mozon.no, 08.06.06