Amming fordel ved nyretransplantasjon

Hvis du en gang i framtiden trenger ny nyre, vil det være en fordel å få denne fra mor, eller en søster eller bror som har fått melk fra samme bryst som deg.

Amming gir vellykket nyretransplantasjon

Hvis du en gang i framtiden trenger ny nyre, vil det være en fordel å få denne fra mor, eller en søster eller bror som har fått melk fra samme bryst som deg.

Etter nyretransplantasjon er det en reell fare for at den overførte nyren skal avstøtes av mottakeren. Immunsystemet oppfatter det transplanterte organet som fremmed og går løs på det med alle midler. Derfor får transplanterte pasienter sterke medisiner for å undertrykke immunsystemet.

Flere studier viser at amming kan spille er positiv rolle for transplantasjonen. Dersom donor-nyren gis fra en mor til et barn som hun har ammet, er det bedre sjanse til at kroppen aksepterer nyren. Dette gjelder selv om barnet først transplanteres i voksen alder. Gjennom morsmelken overfører mor levende immunceller eller lymfocytter til barnet. Det gjør at mor og barn får et mer likt immunsystem, og nyren fra mor oppfattes ikke som så fremmed.

Også når det gjelder søsken er det slik at dersom de er blitt ammet av samme mor, er det ekstra gunstig med transplantasjon dem i mellom. En langtidsstudie viser at resultatene ble dramatisk bedre for søsken som har suget ved samme bryst, enn ved transplantasjon mellom søsken som ikke er ammet, selv om de har samme vevstype. Kilde: Lawrence R. Breastfeeding. A guide for the medical profession. 2000. Gro Nylander, mozon.no 01.02.2001.

Artikkelen fortsetter under annonsen