AMD forandrer livet

Selv om øyesykdommen AMD forandrer livet til pasientene, har de mange muligheter.

AMD, også kalt forkalkning på øyet, er en sykdom som svekker macula, den gule flekken sentralt i netthinnen. Det er dette området som vanligvis gir deg mulighet til å skjelne små detaljer. Når AMD rammer, vil pasienten dermed få svekket skarpsyn, skriver Norges Blindeforbund.

Sykdommen rammer først og fremst eldre personer, men også yngre kan rammes.

To former
Det er to hovedformer for AMD - den tørre og den våte varianten.

Tørr AMD er den vanligste typen, som rammer omtrent 90 prosent av de diagnostiserte. Denne merkes ved at skarpsynet og fargesynet gradvis blir dårligere. Det tar også lengre tid før du ser godt igjen etter sterk belysning. I tillegg kan enkelte bokstaver i en tekst "bli borte", så du får problemer med å lese.

- Ved denne form er det ikke noen tilgjengelig behandling av øyet. Risikofaktorer er, foruten høy alder, også røyking. Adekvat kosthold er også viktig. Det finnes multivitamintabletter for denne tilstand som kan ha noen effekt, sier Øyvind Pedersen, overlege, dr.med.

Selv passiv røyking øker risikoen for sykdommen.

Våt AMD er mer sjeldent. Denne typen utvikler seg raskt og fører til synsforstyrrelser og synstap. På grunn av det raske sykdomsforløpet, er det viktig å komme fort til lege. Symptomene er de samme som ved tørr AMD, i tillegg til at rette linjer og kanter ser bølgete ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ved denne form finnes en spesiell laserbehandling av netthinnen i øyet som kan stoppe synstapet. Det er viktig at pasienten kommer tidlig til behandling, Injeksjon av medikament i øyet kan også bli aktuelt ved denne type, sier Pedersen.

Men en ny behandlingsmetode er på vei:

- En flunkende ny behandlingsmetode viser at man nå kan reparere skader som allerede har oppstått, slik at man kan få synet tilbake. Det er en fantastisk nyhet, sier Mia Jacobsen, fungerende informasjonsleder i Norges Blindeforbund.

Har fortsatt muligheter
Hvis du får AMD, vil livet forandre seg.

- For de som får en synshemning, vil uansett livet bli annerledes enn tidligere. De kan ikke kjøre bil som før, de har problemer med alle gjøremål som stiller krav til å se små detaljer, de gjenkjenner ikke venner på ansiktstrekk og så videre, sier Per Fosse, synspedagog/ dr.philos ved Tambartun kompetansesenter.

Han synes likevel det er mer fruktbart å peke på mulighetene de fortsatt har:

- Eksempelvis er vår erfaring at de aller fleste med sykdommen AMD kan lære seg å lese ved en kombinasjon av hjelpemidler og opplæring. Stikkordene kan være forstørringshjelpemidler, rett belysning, trening og opplæring, sier han.

Hjelpemidler kan være luper, spesialbriller, lese-TV/datasystemer, spesiallamper og lignende.

- For å se på TV benytter en del personer spesielle kikkertsystemer. Andre setter seg nærmere fjernsynet for på den måten å kompensere sitt reduserte skarpsyn, sier Fosse.

 

Mozon.no, 24.10.2006