Alzheimers kan være arvelig

Opp mot 80 prosent av risikoen for å utvikle sykdommen er arvelig, viser en ny studie.

Amerikanske forskere står bak undersøkelsen, hvor nesten 400 tvillingpar deltok. Samtlige var over 65 år, og minst en av tvillingene i hvert par hadde Alzheimer. Ifølge studien avgjør den genetiske faktoren ikke bare om du får sykdommen, men også når den bryter ut, skriver BBC News.

Flere rammes
Stadig flere blir rammet av sykdommen, og antallet er ventet å stige i takt med eldrebølgen. Britiske eksperter mener at undersøkelsen tegner et godt bilde av hvor mye gener har å si i forhold til om man er disponert for sykdommen. Tvillingstudier er for øvrig en mye brukt metode for å kartlegge hvordan arv og miljø spiller inn på sykdomsutviklingen.

Ved å spise grønt gjør du både kroppen og hjernen en tjeneste.

LES MER: Enkelte grønnsaker styrker hjernen

Eneggede mest utsatt
Det er naturlige forskjeller mellom eneggede og toeggede tvillinger. De eneggede tvillingparene har identiske gener, og løper derfor en større risiko for at begge får sykdommen dersom den er arvelig. Men om bare en får sykdommen, er det grunn til å tro at miljøfaktorene spiller inn.

I undersøkelsen så forskerne på hvor stor andel av de eneggede tvillingparene som hadde Alzheimer. Forskerne fant at flertallet av tilfellene hvor begge var rammet lå hos de eneggede tvillingene.

Stor arvelighet
Susanne Sorenson er forskningsleder ved UK`s Alzheimer`s Society, og sier at forskere i en årrekke har forsøkt å finne hvor mye arv har å si for utviklingen av Alzheimer.

- I denne studien gjøres det store framskritt mot å kvantifisere denne forbindelsen, og det vil hjelpe forskerne til å forstå mer om hvilken rolle arv spiller for utviklingen av sykdommen, sier hun.

Forskerrapporten konkluderer videre med at ” den hittil største tvillingstudien bekrefter stor arvelighet for Alzheimer, og den genetiske faktoren har påvirkning for både menn og kvinner. Likevel spiller også ikke-genetiske faktorer en betydelig rolle, og bør få fokus for intervensjonene for å redusere risikoen eller forsinke den”.

Visste du at det er mulig å forebygge Alzheimer?

LES HELE SAKEN: Bekjemper Alzheimers

 

Mozon, 20.02.2006