Alternativ ADHD-medisin

Bruken av medisinen Ritalin i behandling av barn med ADHD er for tiden i fokus. Homeopater mener alternative metoder hjelper bedre.

Omtrent fem prosent av norske barn og ungdommer lider av ADHD. En stor andel av disse får medisinener som inneholder stoffet metylfenidat, som er svært likt amfetamin.

Det finnes andre behandlingsmetoder. En tidligere sveitsisk studie viser at homeopati virker mot ADHD. Men norske forskere er skeptiske.

- Det offisielle rådet er indirekte at homeopati er bortkastet tid, sier Ståle Tvete Vollan, informasjonsrådgiver ved Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, til Mozon.

Homeopati kan hjelpe
Dokument 2-dokumentaren "Stille med pille" på TV 2 avslørte forrige uke økende bruk av ADHD-medisiner i Norge. Cirka 12000 barn og unge får i dag medisiner for ADHD.

Pasienter kan få alvorlige bivirkninger etter bruk. Derfor ønsker mange å gi barna sine alternative behandlinger. Homeopati kan være en slik mulighet.

- Homeopatisk behandling gir ikke bivirkninger og virker ikke vanedannende. Derfor er dette et flott alternativ til for eksempel Ritalin, som kan gi bivirkninger man ikke ønsker å påføre sine barn unødig, sier homeopat Anne Helene Brudevoll til Mozon.

I den sveitsiske studien sammenlignet forskerne behandling med metylfendiat-medisinen MPD og homeopati. Det deltok 115 ADHD-pasienter på 3 til 17 år i studien.

Individuell behandling
Alle deltakerne fikk homeopatibehandling. Hele 75 prosent av deltakerne reagerte positivt på dette. De som ikke fikk en tydelig reaksjon, fikk MPD i tillegg.

Den kliniske forbedringen etter homeopatibehandlingen var på 73 prosent, mot 65 prosent forbedring etter MPD-behandling.

For å være effektiv, må behandlingen være individuell.

- Det viktigste arbeidet er å kartlegge de individuelle symptomene og reaksjonsmønstrene, og dermed finne den homeopatiske behandlingen som passer best i kasuset, sier Brudevoll.

Hvis du bruker ADHD-medisiner må du rådføre deg med lege om eventuelle bivirkninger av pillene. Bråstopp i medisineringen er skadelig.

Kritiske
Ikke alle er like positive til homeopatibehandling av ADHD.

- På Sosial- og helsedirektoratets hjemmesider, SHDIR.no/psykiskhelse, finner du den nye veilederen for utredning og behandling av ADHD. I denne forskriften finner du ingen informasjon om homeopatibehandling. Det vil indirekte si at fagmiljøet er negative til homeopatibehandling av ADHD-pasienter, sier Ståle Tvete Vollan.

Likevel vil han ikke nekte folk å prøve en slik behandling.

- Det folk tror på, kan hjelpe. Det kan være en placebo-effekt, sier han.

Pål Zeiner, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, vet ikke mye om homeopati og kjenner ikke til metodene de bruker.

- Så vidt jeg vet, mangler det kontrollerte behandlingsstudier på området, så det er vanskelig å vurdere hvor godt det virker. Hvis pasienter spør meg om de bør prøve slik behandling, sier jeg at dette er et område jeg ikke kjenner, og anbefaler at de tar direkte kontakt med homeopat, sier han til Mozon.

Mozon, 6.3.2006