Alt om renteøkningen

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette opp signalrentene med 0,5%. Av mange i mediebransjen omtales dette som om Norges Bank har bestemt at renten skal opp for alle i landet, men det er ikke egentlig det hovedstyret har bestemt.

Hva betyr det, egentlig?

Alt om renteøkningen

Det som besluttes i disse møtene er egentlig rentesatsene på kortsiktige utlån til bankene (dagslånsrenten) og innskudd fra disse (foliorenten). Det er disse som kalles signalrentene. De mer langsiktige plasseringene gjør bankene hos helt andre aktører i finansmarkedet enn sentralbanken. Korttidsrentene til Norges Bank har likevel stor betydning for rentenivået i landet, og det er derfor de får så stor oppmerksomhet i avisene.

Innskuddsrenten til Norges Bank danner ”gulvet” for hvor billige lån befolkningen kan få innvilget fra egen bank. Dette skyldes ganske enkelt at banken din alltid har valget mellom å låne penger til deg, eller gjøre et folioinnskudd i Norges Bank. Den vil ikke ønske å låne penger til deg til en lavere rente enn den alternativt kan få i sentralbanken.

Hva med deg, da?

Tjener eller taper du på rentehevingen?

  Hva er dine samlede lån? kroner
  Hvor store innskudd har du? kroner
       
 
     
       

Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.

Så over til din økonomi og antakelig velfylte lommebok. Hvis du lurer på hva en renteøkning vil bety for deg, kan du ved hjelp av vår kalkulator finne ut virkningene av renteøkningen for deg.

Når du først er i gang, vil det kanskje også interessere deg å vite følgende:

Hvor mye dyrere har det blitt i løpet av året?

Renteøkninger hittil i år
Møtedatodagslånsrentefoliorente
9. august 20008,75 % 6,75 %
15. juni 20008,25 %6,25 %
13. april 20007,75 %5,75 %
23. september 19997,5 %5,5 %

Hittil i år, har hovedstyret besluttet følgende endringer i signallånsrentene:

I løpet av året har altså signallånsrentene blitt økt med 1,25%, og renten på dine lån og innskudd har sannsynligvis økt med omtrent like mye.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva nå, da?

Hvis du lurer på hvordan renten vil utvikle seg i løpet av høsten, kan vi trøste deg med at det gjør hele resten av landet, også. Det eneste vi med sikkerhet vet, er at hovedstyret fra og med i høst avholder møte hver sjette uke, i stedet for hver måned, slik de har gjort før. I løpet av høsten vil skjebnen vår avgjøres på følgende datoer: 20. september, 1. november og 13. desember.

DinSides tips er at det blir flere renteøkninger, med mindre det kommer signaler om et veldig stramt statsbudsjett. Siden staten neppe klarer å dempe sine utgifter vesentlig, vil denne stramheten bestå i at du får økt skatt i 2001. Slike skatteøkninger har finansminister Karl-Eirik Schjøtt Pedersen allerede varslet.