Allemannsretten

Allemannsretten finner du i Friluftsloven, og er den rett alle og enhver har til ferdsel, opphold og aktivitet i naturen - uavhengig av om du eier grunnen eller ikke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Reglene har forsøkt å finne den rette balansegangen mellom allmennhetens og grunneierens interesser.

Akkurat det har nok ikke vært så lett.

Reglene i Friluftsloven må forstås med utgangspunkt i formålsbestemmelsen som sier: "Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes".

Fri ferdsel - innen visse grenser

Selv om du i utgangspunktet har en rett til fri ferdsel, må du utvise "ferdselskultur". Balansegangen mellom hensynet til friluftslivsutøvere og grunneiere går som en rød tråd gjennom loven.

Begrensningene kan for eksempel være at ferdsel til fots er tillatt, så lenge det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Det stilles altså krav om at du ved ferdsel eller opphold på «annen manns grunn eller sjøen utenfor» skal opptre hensynsfullt og varsomt, slik at det ikke voldes skade eller ulempe for grunneier, bruker eller andre (f.eks. andre friluftsfolk, naboer eller særlige rettighetshavere).