Alle veiene til gratis advokat

De siste årene har til og med jurister nærmet seg både markedskreftene og internett. Mange har til og med blitt forarget over sine egne studiekameraters grådighet, og tilbyr like gode tjenester til en hyggelig pris. Og vinneren er du.


Sist vi skrev om billige advokattjenester var for noen uker siden, da avisspaltene rant over av mennesker i harnisk over blodige salærer. Som svar på at vi la ut vår Gratis - advokat - kalkulator, meldte en rekke firmaer seg på banen, med beskjed om at også de kunne tilby gratis, eller svært billige tjenester til folk på advokatjakt.

Av naturlige grunner, har vi ikke testet noen av disse tjenestene. Det eneste vi vet sikkert om dem er at de er gratis, eller koster deg vesentlig mindre enn en advokats vanlige salær. For deg som sliter med nokså vanlige problemer, som ikke krever spissfindig juss, gjetter vi at de er mer enn gode nok - i alle fall inntil du måtte vite sikkert at du sitter i klisteret og må i retten.

Her får du våre billige alternativer:

Advokatvakten

Er det en gratis advokat du er på jakt etter, må du definitivt prøve vår kalkulator. Medlemmer i Den Norske Advokatforening gir deg nemlig inntil en halv times gratis bistand på utvalgte steder rundt om i landet. Kalkulatoren viser hvem som er nærmest deg.

Bruk Jusstudentene!

Både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø finner du rettshjelpsorganisasjoner drevet av juss-studenter. De er HELT GRATIS - bruk dem!

  • Oslo: Jussbuss, tlf: 22 85 18 50
  • Oslo: JURK, Juridisk rådgivning for kvinner: tlf: 22 84 29 50.

    Her er nettsidene til JURK.no

  • Jussformidlingen i Bergen: tlf: 55 58 96 00
  • Jusshjelpa i Tromsø: tlf: 77 64 45 61/62/63
  • Jushjelpa i Midt- Norge: tlf: 73 51 52 50

Rettshjelperne

I kjølvannet av debatten om advokatsalærene, kom rettshjelperne på banen.

- Vanligvis vil klienten merke liten forskjell på en advokat og en rettshjelper i rådgivningen, sier Morten Thaulow i Rettshjelp.no. - For kunder som er ute etter vanlig juridisk rådgivning, vil de imidlertid merke stor forskjell i prisen, fortsetter Thaulow, og påpeker at særlig de internett-baserte tjenestene vil bli billige på grunn av lavere administrasjonskostnader enn hos advokatfirmaene.

En rettshjelper har fullført og bestått jussutdannelsen fra Norge, men mangler fullført advokatkurs og den nødvendige praksisen som avdokat- , dommer- eller politifullmektig, som kreves før advokatbevillning gis. Merk deg at det ikke noen karakterkrav for å få advokatbevilling. En rettshjelper kan derfor ha like god karakter fra juridikum som en advokat. Timesatsene hos en rettshjelper er ofte i størrelsesorden 500 kroner, og dette er ofte langt under halvparten av prisen til en advokat.

- Jeg vet at mange rettshjelpere har valgt å bli det på et ideelt grunnlag, tilføyer Thaulow. Vi ønsker å tilby hjelp til en pris som ikke er for høy. Og det viser seg jo at når advokatenes salærer settes høyt, oppstår det en nisje i markedet for tjenester som er lavere priset.

Oversikt over rettshjelpere finner du på nettstedet jus.no

Jusstorget

Jussportalen Jusstorget.no har lansert nytt konsept som gjør det enklere for folk flest å få advokathjelp. I samarbeid med utvalgte advokatfirmaer rundt om i landet, tilbyr Jusstorget inntil en halv times gratis første gangs konsultasjon for private og næringsdrivende. Betingelsen er at du tar kontakt via Jusstorgets krypterte kontaktskjema på Internett.

”- Mange kvier seg for å kontakte advokat fordi de frykter å få en fet advokatregning i posten etter første møte. Som regel er det nok med en halv times konsultasjon med advokaten for å fastslå om en klient har ”en sak”. Ved henvendelse til våre samarbeidsadvokater får folk denne første halvtimen gratis. Dersom klientens problem ikke nødvendiggjør ytterligere advokatbistand, avsluttes saken kostnadsfritt. Blir partene enige om å gå videre med saken, er det naturlig, men intet krav om, at advokaten får oppdraget. Det videre arbeidet fakturerer advokaten på normale betingelser. Vi får en vinn – vinn situasjon til fordel for både klient og advokat” - mener advokat Carl F. Kjeldsberg, ansvarlig redaktør og daglig leder for Jusstorget.no.

Lovinfo

Et annet nettsted, Lovinfo.no har en gratis spørsmål- og-svar-tjeneste, hvor du får vurderinger fra advokater med spesifiserte rettsområder. I følge nettstedet, ringer advokaten opp og gir inntil en halv time gratis vurdering og råd i forbindelse med problemstillingen du gir.

Du plikter ikke å betale noe som helst før du og advokaten kommer til enighet om hvordan saken burde håndteres videre. Det er til enhver tid helt opp til deg om du ønsker å gå videre etter den første samtalen.