Alle reiseforsikringene - her

Her er prisene på helårs reiseforsikring og vilkårene vi har hentet inn fra alle selskapene.

Alle reiseforsikringene
SelskapReisesykeReiseulykkeReisegodsForsinkelsePris helårs*
EuropeiskeUbegrenset. Ubegrenset for hjem-
transport Egenandel:0
200.000 kr. Behandlings-
utgifter inntil 5% av forsikrings-
sum.
25.000 kr.
Egenandel: 0
Innhenting: 20.000pp +evt. overnattings-
utgifter inntil kr 1.500 pp. Forsinket avgang: Overnatting inntil kr.1.500 pp
1.130 kr.
Gouda (Super)Ubegrenset. Inkl. hjem-
transport. Egenandel: 0
300.000 kr Behandlings-
utgifter inntil 15.000 per tilfelle
25.000
Egenandel kr 0
4 timer inntil kr 3.000 ved forsinket bagasje. Flyforsink-
elser: 500 pr døgn, max 2.000 Forsinket til utreise: inntil 35.000.
1.075 kr.
VestaUbegrenset. Inkl. hjem-
transport. Egenandel: 0
300.000 kr.
Egenandel:0
25.000 kr.
Egenandel: 0
Forsinket bagasje 4 t: 2.500. Forsinket ankomst 500 per påbegynt døgn, max 2.000. Forsinket fremmøte 20.000 Egenandel: 01.062 kr.
GjensidigeUbegrenset Inkluderer hjem-
transport. Egenandel: 0
100.000 kr. Behandlings-
utgifter inntil 5% av forsikrings-
summen. Egenandel: 500
25.000 kr.Forsinket bagasje: kr 2.500 pp fremmøte: kr 20.000 pp, Egenandel: 0780 kr (800 fra 1.7)
Sparebank1 SkadeforsikringUbegrenset. Inkluderer hjem-
transport Egenandel: 0
300.000 kr.Egenandel behandlings-
utgifter:1000
30.000 kr. Egenandel 0Forsinket bagasje minst 4 t Kr 2.500 Egenandel: 0979 kr
Terra Ingen øvre grense. Inkluderer hjem-
transport. Egenandel: 1.000 kr
400.000 kr. Behandlings-
utgifter inntil kr 1.000 per tilfelle. Egenandel: 0
25.000 kr. Egenandel kr 500Forsinket bagasje 2.500 kr pr pers(minst 4 timer) Forsinket fremmøte inntil kr 20.000. Egenandel: 0715 kr
TennantUbegrenset. Inkluderer hjem-
transport. Egenandel: 0
200.000 kr. Behandlings-
utgifter inntil 50.000 per tilfelle. Egenandel: 1.000 kr.
25.000 kr Egenandel 500 krForsinket til utreise: inntil 20.000. Flyforsink-
elser: 500/døgn, max 2.000 Forsinket til videre transport: Inntil 5.000 Forsinket bagasje: max 2.500 Egenandel: 0
940 kr
*Pris én person, ingen rabatter, dekningsområde hele verden.