Alle har rett til mat

Mer enn 850 millioner mennesker lider av sult. Retten til mat er temaet på Verdens Matvaredag i dag.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Retten til mat er en menneskerett. Likevel lider 854 millioner mennesker av konstant sult, og tallene har økt siden begynnelsen av tusenårsskiftet, ifølge FN.

I en verden av overflod er dette uakseptabelt, mener orgnisasjone. Derfor er retten til mat valgt som tema for matvaredagen i år.

Ifølge FN er det nå viktig at stemmen til disse menneskene blir hørt, og det må arbeides for å verne den grunnleggende menneskerettigheten deres.

Les også: FN slår party-dop alarm

”Årets grovis”
På Verdens matvaredag arrangerer Landbruks- og matdepartementet og Baker- og Konditormesternes Landsforening ”Verdens Brøddag” i Oslo. Der er det en salgsutstilling av brødvarer fra over 20 utstillere og vinnerne av konkurransen ”Årets grovis” og ”Årets brød” blir presentert og beæret. Alle salgsinntektene går til TV-aksjonen.

Utover det foregår det ingen aktiviteter for å markere dagen i Norge, ifølge FN.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com Vis mer


Går for tregt
- Vi må anerkjenne den rollen menneskeretter spiller i kampen mot sult og fattigdom, og sammenhengen mellom utvikling, menneskeretter og sikkerhet, skriver FN på sine nettsider.

Siden den universelle deklarasjonen for menneskerettigheter i 1948 har retten til mat vært en styrke gjennom lovgivende tiltak på internasjonalt og nasjonalt nivå.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) har utarbeidet praktiske retningslinjer som kan hjelpe styresmakter å bygge bro over kløften mellom juridisk anerkjennelse og praktiske tiltak. Men likevel går kampen mot sult altfor tregt.

- Vi må gjøre langt mer for å sette integriteten og retten til ett hvert menneske i sentrum for innsatsen vår, ifølge FN.

Les om andre internasjonale dager her