Noen fradrag skal alle ha, men du bør følge med likevel. Foto: Per Ervland
Noen fradrag skal alle ha, men du bør følge med likevel. Foto: Per ErvlandVis mer

Alle får minst ett fradrag

Men vet du forskjellen på personfradrag og minstefradrag?

I Norge er skattesystemet slik at vi er sikret flate bunnfradrag på skatten. Dette er fordi det skal redusere gjennomsnittsskatten relativt mer for lave inntekter enn for høye inntekter.

Bunnfradragene er også kalt standardfradrag, og betegnelsene gjelder i hovedsak to fradrag: minstefradraget og personfradraget.

Personfradrag er trukket fra

Personfradrag gis i alle inntekter, både lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter. Det er ikke en egen post i selvangivelsen fordi fradraget legges inn av skattemyndighetene ved beregningen av skatten.

Men personfradraget er ikke det samme for alle. Hvis du lignes i skatteklasse 1, er personfradraget for skatteåret 2009 på 40.800 kroner, mens det for skatteytere i skatteklasse 2, er dobbelt så mye. Derfor bør du være sikker på at du er lignet i riktig klasse, fordi dette utgjør 11.424 kroner i forskjell.

Se også: Går du glipp av 11.424 kroner?

Minstefradrag skal dekke jobbutgifter

Minstefradraget finner du under post 3.2.1 i selvangivelsen, og dette er et ferdigutfylt beløp basert på din oppgitte inntekt. Alle som mottar lønn eller pensjon, har krav på dette fordi fradraget, som er ment å omfatte alle skatteyteres ulike fradrag knyttet til arbeidsinntekt, så lenge ikke utgiftene overstiger minstefradraget. Det fungerer med andre ord som en slags forenklet samlepost.

Minstefradraget fastsettes som en andel av inntekten med en øvre og nedre grense. Det skilles mellom minstefradrag for lønnsinntekt og minstefradrag for pensjonsinntekt. For lønnsinntekt er satsen 36 prosent, men med en øvre grense på 70.350 kroner for 2009. For pensjonister er satsen 26 prosent med en øvre grense på 58.900 kroner for 2009.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fordi minstefradraget er knyttet til arbeidsinntekt, vil det ikke berøre for eksempel utgifter knyttet til barnepass. Dette blir derfor en fradragspost som kommer i tillegg til minstefradraget.

Kilder: Skatteetaten, Finansdepartementet, Skattebetaleren